"Smog to bardzo poważny problem o charakterze społecznym, gospodarczym, ale też środowiskowym. Dotyka nas wszystkich. Dlatego zachęcam do udziału w konsultacjach społecznych uchwały antysmogowej, którą sejmik województwa mazowieckiego zamierza podjąć jeszcze w tym roku. Na szali jest nasze zdrowie. Dlatego musimy wspólnie zastanowić się nad narzędziami i tempem zmian, tak aby były one realne. Konsultacje prowadzone będą w całym regionie" - mówi marszałek Adam Struzik, cytowany w komunikacie, Urzędu Marszałkowskiego.

Jak wyjaśniono, projekt zostanie poddany konsultacjom społecznym oraz opiniowaniu przez samorządy powiatowe i gminne. Marcin Podgórski z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dodał, że - oprócz konsultacji - w każdym mieście subregionalnym odbędą się spotkania informacyjne dla przedstawicieli lokalnych samorządów.

Urząd przekonuje, że powietrze na Mazowszu się poprawi, jeśli zostaną wprowadzone pewne ograniczenia, co do jakości instalacji grzewczych, jak i spalanych w nich paliw.

Planuje się, że uchwała antysmogowa wejdzie w życie 1 listopada br.

Zgodnie z projektem, właściciele tzw. kopciuchów, czyli pieców niespełniających europejskich norm emisyjnych, będą mogli z nich korzystać do końca grudnia 2022 r. Z kolei, właściciele kotłów klasy trzeciej lub czwartej będą mogli je eksploatować do końca grudnia 2027 r.

Użytkownicy kominków, pieców będą moli je eksploatować do 31 grudnia 2022 r., pod warunkiem, że osiągają one sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80 proc. lub zostaną wyposażone w urządzenia zapewniające redukcję emisji pyłu - dodano.

Projekt uchwały zakłada ponadto, że na Mazowszu zakaże się spalania mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu 0-3 mm wynosi powyżej 15 proc. oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20 proc.

Urząd wskazuje, że smog jest szczególnie niebezpieczny dla osób starszych, dzieci oraz osób z problemami z układem krwionośnym i oddechowym. Badania Światowej Organizacji Zdrowia pokazują, że długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego skutkuje skróceniem średniej długości życia. W przypadku mieszkańców Polski to ponad 10 miesięcy. (PAP)