Jak poinformował w niedzielę Mikołaj Dziechciarow z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie, głosowanie przebiega bez przeszkód.
Inicjatorzy referendum w Wolsztynie uważają, że radni i burmistrz Andrzej Rogozinski podejmowali szereg niekorzystnych dla gminy decyzji. Chodzi m.in. o uchwały dotyczące przekształcenia czterech wiejskich szkół. Według inicjatorów referendum był to pierwszy krok do ich likwidacji.
Aby referendum w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Wolsztynie było ważne, głos musi oddać 6918 osób – 3/5 liczby biorących udział w wyborach samorządowych w 2010 roku. Do odwołania burmistrza potrzebna jest większość z przynajmniej 6915 oddanych w referendum głosów.
Także w niedzielę w gminie Lipno (Wielkopolska) odbywają się przedterminowe wybory wójta. O to stanowisko ubiegają się trzej kandydaci: przewodniczący rady gminy Czesław Fedyk, pełniący obowiązki wójta Jacek Karmiński oraz Marek Laskowski z Ruchu Palikota.
Poprzedni wójt został prawomocnie skazany za podrabianie podpisów i stracił prawo sprawowania urzędu.