Jak poinformowała PAP przewodnicząca komisji wyborczej Aleksandra Kaczmarek, frekwencja wyniosła 28,95 procent.

„Oddano 1858 głosów, w tym 1795 głosów ważnych. Dla ważności całego referendum potrzeba było przynajmniej 2028 oddanych głosów” - dodała Kaczmarek.

Wynika to z ordynacji wyborczej, która określa, że do urn referendalnych musi pójść 3/5 liczby osób biorących udział w poprzednich wyborach. W 2010 r., gdy Mirosława Drobinę wybrano wójtem, wzięło udział w wyborach 3379 wyborców. Tym razem uprawnionych do głosowania było 6403 mieszkańców gminy.

Jak zaznaczyła Kaczmarek, referendum odbyło się bez problemów, nie zanotowano żadnych incydentów, ani zakłócenia ciszy wyborczej.

Z inicjatywą plebiscytu wystąpiło Krośnickie Stowarzyszenie Samorządowe, którego skarbnik Piotr Kubiak powiedział PAP, że „iskrą zapalną do zbierania podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum był plan budowy w miejscowości Police zakładu przetwarzania odpadów i biogazowni”.

W ciągu kilkunastu dni zebrano 1938 podpisów pod petycją w sprawie odwołania wójta.

Krośnice to typowa gmina wiejska, położona w atrakcyjnym turystycznie powiecie milickim, a w jej skład wchodzą 34 wsie i małe osady. (PAP)

ros/