Plan ma zagwarantować spójność terenów wokół obiektu sportowego. W sąsiedztwie stadionu nie będzie można budować, np. stacji paliw czy myjni samochodowych.

Plan reguluje także zasady umieszczania reklam na błoniach Stadionu Narodowego - zakazuje ich umieszczania na samym stadionie. Reklamy o powierzchni nie większej niż trzy metry kwadratowe będą mogły znaleźć się w odległości co najmniej 50 m od innych reklam i 50 m od obiektów zabytkowych objętych ochroną w planie.

P.o. dyrektor biura architektury i planowania przestrzennego urzędu miasta Marek Mikos przypomniał w rozmowie z PAP, że do tej pory dla części obszaru błoni Stadionu Narodowego nie było miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przed kilkoma laty został przyjęty dla części północnej terenów przy stadionie.

Przypomniał, że procedurę planistyczną uruchomiono w 2005 r.; dotyczyła ona wtedy jeszcze rejonu Stadionu Dziesięciolecia. W międzyczasie ogłoszono konkurs na zagospodarowanie otoczenia stadionu, związany z organizacją w Polsce Mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012. Konkurs merytorycznie bardzo pomógł w określeniu wizji zagospodarowania i skoordynowania zapisów dot. planu stadionu - wyjaśnił Mikos.

Podczas czwartkowej sesji rada miasta przyjęła również m.in. projekt uchwały ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy w rejonie stacji metra Politechnika. Jak powiedział Mikos dotyczy on przede wszystkim Teatru Współczesnego, który mógłby zostać połączony z terenem tzw. "Sceny w Baraku". Zaznaczył, że przeprowadzono na razie wstępne rozmowy.

"Teatr współczesny mógłby być odnowiony, mógłby uzyskać nową scenę i zaplecze. Pierwsze szkice projektowe zostały na zlecenie dyrektora teatru wykonane, są dość interesujące" - powiedział Mikos.(PAP)