Za udzieleniem Gronkiewicz-Waltz głosowało 34 radnych, przeciw było 22, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Prezydent stolicy podkreśliła, że stabilną sytuację finansową miasta potwierdzają oceny ratingowe - agencji Moody’s i Fitch. Dodała, że informacje o budżecie za 2016 r. pozwalają jej "z pełnym przekonaniem" wystąpić do rady miasta o przyjęcie sprawozdania i udzielenia jej absolutorium.

Wiceprzewodniczący rady Dariusz Figura (PiS) powiedział w imieniu swojego klubu, że 2016 r. był najgorszy rokiem rządów Gronkiewicz-Waltz z uwagi na niski poziom wykonania inwestycji w stosunku do planu pierwotnego. "Zeszliśmy tutaj do poziomu 50 proc." - zauważył Figura.

Według niego "w zasadzie kompletnie zmarginalizowany został temat afery reprywatyzacyjnej" w wystąpieniu Gronkiewicz-Waltz. "Wydaje się, że tego w ogóle nie było, że Warszawa nie doświadczyła ogromnej kompromitacji samorządu, gdzie dziesiątki milionów złotych przeciekały przez palce, były ubytkiem majątku miasta" - podkreślił radny PiS

Zarówno on, jak i Oskar Hejka (PiS) zachęcali Gronkiewicz-Waltz do stawienia się przed komisją weryfikacyjną ds. warszawskiej reprywatyzacji.

Gronkiewicz-Waltz oświadczyła, że nie stawi się przed komisją, ponieważ jest ona - jak stwierdziła - niekonstytucyjna. Jak oceniła, może być rozproszona sądowa kontrola, która to sprawdzi. Według prezydent komisja weryfikacyjna została stworzona specjalnie dla niej. "Jest to absolutnie +lex Waltz+, które jest niekonstytucyjne" - podkreśliła.

Paulina Piechna-Więckiewicz (niezrzeszona) zapowiedziała, że będzie głosować przeciw udzieleniu absolutorium również ze względu na niski poziom wykonania inwestycji.

Informację o realizacji budżetu za 2016 r. oprócz Gronkiewicz-Waltz przedstawił także skarbnik miasta Mirosław Czekaj.

Dochody miasta w 2016 r. wyniosły 14 mld 722 mln zł, w tej kwocie dochody bieżące to 13 mld 817 mln zł, a majątkowe - 905 mln zł.

Tradycyjnie najwięcej pieniędzy do kasy miasta wpłynęło z podatków PIT - 4 mld 639 mln zł. Na drugim miejscu są wpływy z subwencji i dotacji z budżetu państwa - 2 mld 986 mln zł. Trzecia pozycja pod względem wysokości to dochody z mienia m.st. Warszawy - 1 mld 270 mln zł.

Miasto zanotowało 166 mln zł ponadplanowych dochodów. Ogółem zaplanowane dochody zrealizowano na poziomie 101,1 proc.

Wydatki stanowiły 13 mld 790 mln zł; zrealizowano jest na poziomie 94,8 proc. planu, czyli o 762 mln zł mniej niż pierwotnie planowano. Zdecydowaną większość przeznaczono na wydatki bieżące - 12 mld 493 mln zł, na wydatki majątkowe miasto przekazało 1 mld 297 mln zł.

Największe wydatki ogółem, czyli łącznie bieżące i inwestycyjne, przeznaczono na: komunikację zbiorową - 3 mld 624 mln zł; edukację - 3 mld 539 mln zł; pomoc społeczną - 1 mld 736 mln zł; ład przestrzenny i gospodarowanie nieruchomościami - 1 mld 216 mln zł; administracja i obsługa mieszkańców - 1 mld 20 mln zł.

Największe wydatki inwestycyjne przeznaczono na: II linię metra - 197 mln zł; budowę hali postojowej STP Kabaty - 52,1 mln zł; budowa Trasy Świętokrzyskiej - 51,7 mln zł; zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - 34,8 mln zł; rozbudowa ulic Żegańskiej i Zwoleńskiej - 33,9 mln zł.

Bilans dochodów i wydatków oznacza nadwyżkę w wysokości 932 mln zł. Zadłużenie miasta na koniec ub, roku wyniosło 5 mld 677 mln zł, co oznacza, że poziom zadłużenia w relacji do dochodów wyniósł ponad 38 proc. przy wewnętrznym limicie ustalonym na 55 proc.

W 2016 r. Warszawa przekazała tytułem tzw. janosikowego 792 mln zł. (PAP)