Dyskusja o terenach wiejskich - zdaniem władz Związku Gmin Wiejskich - ma zwrócić uwagę przede wszystkim na konieczność wypracowania dla nich nowej strategii rozwoju.

"Taka debata jest potrzebna, ponieważ - jak pokazują ostatnie badania - dynamika rozwoju obszarów wiejskich jest zdecydowanie nierównomierna. Istnieje poważne zagrożenie, że kilkaset gmin wiejskich w niedalekiej przyszłości będzie miało poważne problemy z realizowaniem podstawowych usług dla mieszkańców" - napisał w zaproszeniu do uczestników Kongresu przewodniczący ZGW Mariusz Poznański. Jego zdaniem, mogą się one pogłębić poprzez zachodzące zmiany demograficzne i migracje ludności.

Jednym z efektów debaty - według niego - powinno być wypracowanie dedykowanych rozwiązań dla gmin wiejskich - na wzór polityki miejskiej. W trakcie Kongresu zaplanowano również debaty związane z finansowaniem i realizacją gminnych zadań.

Zostaną zaprezentowane m.in. rezultaty zaktualizowanego badania planowanych inwestycji na obszarach wiejskich w perspektywie 2014-2020 i możliwości ich sfinansowania oraz planowane zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Pierwszy raz podczas Kongresu równolegle zorganizowane zostanie Forum Skarbników Gmin Wiejskich. Związek zrzesza obecnie ponad 550 gmin wiejskich z całego kraju.
Wcześniej prezydent Komorowski odwiedzi w Dąbrowicach koło Skierniewic sad doświadczalny tamtejszego Instytutu Ogrodnictwa - jednego z wiodących europejskich centrów badań ogrodniczych.

Skierniewicki Instytut zajmuje się m.in. nowymi odmianami owoców i warzyw - w placówce naukowej wyhodowano m.in. ponad 200 odmian roślin sadowniczych i warzyw, które mają znaczący udział w polskiej produkcji ogrodniczej. Instytut opracowuje także nowe technologie przechowywania i przetwarzania owoców i warzyw, a także zajmuje się konstruowaniem nowych maszyn do zbioru owoców.

Po wizycie w Instytucie Ogrodnictwa prezydent uroczyście otworzy zrewitalizowany Park Miejski w Skierniewicach, gdzie posadzi "Dąb Wolności". W ramach inwestycji wartej ponad 12 mln zł parkowy kompleks wzbogacił się o setki nowych drzew, żywopłotów, krzewów i kwiatów. Jedną z największych atrakcji jest altana, gdzie odbywać się będą m.in. kameralne koncerty i spektakle.

Głównym elementem parku jest ogród w stylu francuskim na wzór tego, który dawniej otaczał rezydencję arcybiskupów. Jego dopełnienie stanowią 23 rzeźby usytuowane w różnych częściach obiektu. W parku znajduje się m.in. siedem - podświetlanych po zmroku - białych mostków łączących główne aleje, a kompleks rozświetlają 233 stylowe lampy. Cały teren został ogrodzony oraz wyposażony w nowoczesny system monitoringu. Niemal 10 mln zł na inwestycje pochodziło z unijnej dotacji. (PAP)