Powołanie takiej osoby było konieczne z uwagi na wyniki połączonego referendum ws. odwołania tych organów władzy samorządowej. W przypadku burmistrza Żagania Sławomira Kowala i rady miejskiej nie tylko było skuteczne, ale doprowadziło do odwołania obu tych organów. Głosowanie odbyło się 17 lutego.

Do czasu przedterminowych wyborów, które powinny odbyć się w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendów w Dzienniku Urzędowym, niezbędne było powołanie osoby, która będzie wykonywała zadania odwołanych organów i zapewni funkcjonowanie samorządu.
Wojewoda z wnioskiem o wyznaczenie Kuźniar wystąpił do premiera 20 lutego.

„Jeszcze dzisiaj przedstawiciel wojewody, Wojciech Woropaj dyrektor generalny LUW (Lubuski Urząd Wojewódzki) wręczy Małgorzacie Kuźniar dokument powołujący ją na tę funkcję” - powiedział Siminiak.
Kuźniar jest doświadczonym samorządowcem. Z administracją samorządową jest związana od 1992 r. W latach 1999-2005 była Skarbnikiem Powiatu Żagańskiego, a w latach 2007-2011 Skarbnikiem Województwa Lubuskiego.

Obecnie Kuźniar pełni funkcję Sekretarza Gminy Niegosławice. Ma wyższe wykształcenie, które uzyskała na Politechnice Zielonogórskiej. Ukończyła kilka kierunków studiów podyplomowych związanych także z działalnością samorządu terytorialnego. Jest mieszkanką Żagania.