Kanalizacja ma być budowana w latach 2014-2016 – poinformowała PAP dyr. Gabinetu Prezydenta Gorzowa Wlkp. Anna Zaleska.

W środę prezydent Gorzowa Wlkp. Tadeusz Jędrzejczak i wojewoda lubuski Jerzy Ostrouch podpisali umowę ws. dofinansowania w 50 proc. inwestycji z budżetu państwa.

Nowy system kanalizacji mającej na celu odprowadzanie wód opadowych powstanie w rejonie specjalnej strefy ekonomicznej, komunalnego wysypiska odpadów w Chróściku i terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. Przez ten obszar przebiega droga ekspresowa S3 (zachodnia obwodnica Gorzowa), która w najbliższych latach ma zostać rozbudowana o drugą nitkę. Do zaprojektowanego systemu będą odprowadzane wody opadowe z drugiej jezdni tej drogi.

„Ta inwestycja podniesie komfort życia mieszkańców tej części miasta oraz atrakcyjność znajdujących się tam terenów inwestycyjnych. Jest także konieczna w związku budową drugiej jezdni S3” - wyjaśniła Zaleska.

Zgodnie z miejskim projektem planowane jest wybudowanie 7 km kanałów deszczowych, systemu oczyszczania (osadnika i separatora), zbiornika retencyjnego o pojemności 56 tys. m sześć. oraz drogi technologicznej.

Budowa systemu odprowadzania wód opadowych obejmie swoim obszarem ponad 590 ha znajdujących się w granicach administracyjnych Gorzowa Wlkp.

Zadanie będzie realizowane etapami. W tym roku miasto planuje wykonać prace za 22,1 mln zł, a w dwóch kolejnych latach za 19 mln zł i 15,7 mln zł. Pozwolenie na budowę zostało wydane 7 lutego 2013 r. i jest ważne trzy lata.

Pierwsze przetargi dot. opisanej inwestycji miasto planuje ogłosić w najbliższych tygodniach. O rządowe dofinansowanie do tego projektu Gorzów Wlkp. starał się ponad cztery lata. (PAP)