Termin składania wniosków o przyznanie dotacji na projekty dotyczące współpracy z Polonią minął tydzień temu. W tegorocznym konkursie MSZ wzięło udział 231 organizacji, które łącznie złożyły 373 wnioski.

Jak poinformowało Biuro Rzecznika Prasowego MSZ w komunikacie przesłanym PAP, publiczne ogłoszenie listy rankingowej podmiotów, które na swe przedsięwzięcia polonijne otrzymają dotację z budżetu państwa, nastąpi 17 lutego 2014 r.

MSZ zaznaczyło, że wszystkie wnioski zostaną najpierw ocenione pod kątem zgodności z formalnymi wymogami regulaminu konkursu. W drugim etapie, którego zakończenie przewidywane jest na połowę stycznia 2014 r., będą one oceniane pod względem merytorycznym.

Do dofinansowania rekomendowane będą oferty, które w wyniku tej dwustopniowej oceny uzyskają powyżej 60 proc. punktów. Oceny dokona 57-osobowa komisja konkursowa złożona z przedstawicieli 12 departamentów i innych jednostek organizacyjnych MSZ oraz 20 ekspertów zewnętrznych reprezentujących instytucje i agendy ściśle współpracujące z polską diasporą bądź zajmujących się nią naukowo.

Jak zaznaczono w komunikacie, po ogłoszeniu w październiku konkursu na projekty dotyczące współpracy z Polonią MSZ przeprowadziło otwarte spotkania informacyjne dla organizacji pozarządowych, a także warsztaty szkoleniowe objaśniające zasady i ramy konkursu oraz proces właściwego sporządzania wniosków konkursowych. Według resortu udział w nich wzięło ponad 300 przedstawicieli sektora pozarządowego.

Konkurs na projekty z dziedziny współpracy z polską diasporą MSZ przeprowadza już po raz trzeci. W konkursach z lat 2012 i 2013 uczestniczyło ponad 600 podmiotów, a rozdzielono w nich granty o wartości ponad 100 milionów złotych. (PAP)