Obecny na konferencji wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński powiedział, że ministerstwo zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo ważne są inwestycje infrastrukturalne, szczególnie inwestycje drogowe dla rozwoju Polski. Wskazał, że infrastruktura techniczna, w tym transportowa jest jedną z naszych głównych potrzeb, na co wskazują raporty międzynarodowych instytucji finansowych.

Podkreślił wagę rozwoju równomiernego, co poruszone jest w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju.

- Bardzo wyraźnie mówimy, że to jest strategia rozwoju zrównoważonego i musimy dbać o to, aby nasze regiony rozwijały się równomiernie w całym kraju  - dodał. - Dlatego uznaliśmy, że bardzo ważne dla kilku przedsięwzięć - dziś mówimy o czterech - jest zwiększenie dofinansowania. To olbrzymia różnica, czy dany projekt będzie dofinansowany na 27 proc., czy na 85 proc. - ocenił Kwieciński.

- Z jednej strony udało nam się wygospodarować dodatkowe środki, plus oszczędności z innych projektów pozwoliły na zwiększenie dofinansowania, tak żeby realność tych przedsięwzięć była znacznie wyższa niż początkowo zakładaliśmy - powiedział. Wyraził nadzieję, że umowy zostaną podpisane jak najszybciej. - Nam zależy na inwestycjach i mam nadzieję, że one ruszą jak najszybciej  - dodał.

Wiceminister rozwoju Witold Słowik poinformował, że w sumie wartość dofinansowania dla czterech projektów wyniesie po zwiększeniu 232 mln zł, przed zwiększeniem wynosiła 74 mln zł, czyli wzrośnie o 158 mln zł.

- To jest kwota niebagatelna; z 27 proc. dofinansowania wzrośnie do 85 proc. dofinasowania, czyli do kwoty maksymalnej, którą przewiduje konkurs 4.2 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - powiedział Słowik.

Wyjaśnił, że w przypadku Nowego Sącza łączna wartość inwestycji wynosi prawie 91 mln zł, a dofinansowanie unijne po zwiększeniu ponad 77 mln zł (jest wyższe o ponad 52 mln zł). W Toruniu wartość inwestycji wynosi prawie 38 mln zł, z tego dofinansowanie unijne po zwiększeniu niemal 32 mln zł (wobec ok. 10 mln zł pierwotnie). W przypadku Sosnowca inwestycja ma pochłonąć prawie 99 mln zł, w tym kwotę dofinansowania po zwiększeniu zaplanowano na prawie 74 mln zł (więcej o ok. 50,5 mln zł), projekt w Gorzowie Wielkopolskim ma kosztować prawie 58 mln zł, a dofinansowanie unijne po zwiększeniu ma wynieść niemal 50 mln zł (więcej o ponad 33 mln zł niż wcześniej planowano).

Wiceminister powiedział, że do poniedziałku udało się podpisać dziewięć umów w ramach działania 4.2, które ma na celu sfinansowanie budowy dróg krajowych poza siecią TEN-T (Transeuropejska Sieć Transportowa) przechodzących przez miasta na prawach powiatu.

- Działanie to ma na celu przede wszystkim doprowadzenie do tego, aby z jednej strony wyprowadzić ruch samochodowy z centrów miast, a z drugiej strony lepiej je skomunikować z siecią dróg krajowych - powiedział. Zwrócił też uwagę na aspekt środowiskowy tych inwestycji.

Słowik dodał, że we wtorek zostanie podpisana umowa z Tychami, a w najbliższych dniach kolejne cztery umowy, o których poinformowano na poniedziałkowej konferencji. Będzie to oznaczało, że wartość dofinansowania unijnego w przypadku 14 projektów wyniesie ok. miliarda złotych.

Obecna na konferencji minister rodziny pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska mówiła, że odpowiedzialny rozwój to nie tylko rozwój równomiernie rozłożony terytorialnie, który jest szansą dla wielu regionów i środowisk lokalnych, ale także "szansą również na to, że będzie odpowiedzialny i zrównoważony rozwój między sferą infrastrukturalną również w sensie społecznym".

Rafalska wskazała też na politykę rodzinną, senioralną raz sytuację na polskim rynku pracy widzianą w perspektywie długoletniej. - Mówimy o rozwoju infrastruktury, ale ja mówię też o rozwoju usług społecznych - dodała.

- Ten dodatkowy pieniądz, który wspiera rozwój infrastruktury (...) przekłada się na konkretne oddziaływanie na rynek pracy, na sytuację finansową, na rozwój samorządu, na szanse, które ten samorząd tworzy dla przedsiębiorców, dla rozwoju wielu innych, nowych branż  - zaznaczyła szefowa resortu pracy. (PAP)

Dowiedz się więcej z książki
Korzystanie z zasobów osób trzecich w zamówieniach publicznych
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł