Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie (PIM) podpisała już umowę na rozbudowę i remont budynku przy ul. Kanclerskiej w Poznaniu. Dzięki modernizacji, budynek ma być dostosowany do potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 103.

Jak przekazał PAP prezes PIM Paweł Śledziejowski, koszt modernizacji ma wynieść ok. 10 mln zł. „Celem zadania jest stworzenie jak najlepszych, najbardziej optymalnych warunków do prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego, a także zapewnienie efektywnej przestrzeni i warunków do prowadzenia procesu edukacji” – podkreślił.

Wskazał też, że w ramach zamówienia, wykonawca prac został zobowiązany m.in. do wykonania remontu i rozbudowy budynku szkoły, dostosowania budynku do norm energooszczędnych, a także przystosowania sal dydaktycznych do potrzeb dzieci o różnym stopniu niesprawności.

„Obiekt został zaprojektowany jako całkowicie pozbawiony barier architektonicznych utrudniających poruszanie się osobom niepełnosprawnym ruchowo. Przy budynku zorganizowano podjazd dla samochodów obsługujących i dowożących uczniów. Przewidziano również miejsca postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych” – zaznaczył.

Dodał, że w placówce znajdować się będzie także m.in. specjalna sala do hydroterapii. Wszystkie łazienki z kolei zostaną wyposażone w dodatkowe pomieszczenia do pielęgnacji i zabiegów higienicznych. „Budynek zostanie również zaopatrzony w szyny do powieszenia podnośników transportowych, co znacznie ułatwi poruszanie się wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych” – podkreślił prezes PIM.

Placówka po modernizacji będzie w stanie przyjąć ok. 180 uczniów, którym może towarzyszyć nawet 90 pracowników dydaktycznych i personelu pomocniczego.

Prace budowlane mają rozpocząć się jeszcze w styczniu, natomiast ich zakończenie planowane jest do końca 2018 roku. (PAP)