aktywizacji zawodowej rodziców samotnie wychowujących dzieci pozostających bez zatrudnienia będzie testowany wśród bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu.

Działanie jest realizowane wspólnie przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu i firmę Ingeus Polska. Pieniądze na jego wdrożenie (około 2,5 milionów złotych) pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Model zakłada indywidualną pomoc dla bezrobotnych rodziców, samotnie wychowującym dzieci. W założeniu opiera się na zasadzie najpierw praca, czyli znalezieni zatrudnienia dla bezrobotnego, a później pomoc w jego utrzymaniu.

Bezrobotnymi nie będą zajmować się urzędnicy tylko doradcy zatrudnieni przy projekcie.

Doradca pomoże rozwiązać podstawowe problemy bezrobotnego np. znaleźć przedszkole czy opiekę dla dziecka. Ma też zmotywować bezrobotnego do podjęcia pracy, będzie np. rozmawiał z pracodawcą w sprawie jego wymagań wobec bezrobotnego.

Konieczne są niestandardowe rozwiązania i indywidualne podejście, ponieważ standardowa droga poprzez agencje pracy jest w omawianej grupie nieskuteczna - powiedziała kierownik projektu Ewa Przybylska z firmy Ingeus Polska.

Nabór klientów projektu rozpocznie się na początku 2012 roku. Z grupy 100 wybranych osób co trzeci ma znaleźć pracę. Z grupy pracujących co najmniej 70 proc. ma przepracować minimum trzy miesiące.

Po zakończeniu testowania programu dojdzie do utworzenia modelu usługi aktywizacji zawodowej samotnych rodziców. W 2013 roku rozpowszechniony będzie on w Powiatowych Urzędach Pracy w całej Polsce.

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy z czerwca 2011, wśród bezrobotnych około 10-11 proc. to osoby samotnie wychowujące dziecko w tym 80 proc. stanowią kobiety.(PAP)