Pieniądze dostaną powiaty: sokólski, sejneński, bielski, moniecki oraz gminy: Nowe Piekuty, Boćki i Grabowo.

Najwięcej środków - ponad 1,1 mln zł - otrzyma powiat bielski na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Bielsk Podlaski-Topczewo, najmniej - 56 tys. zł powiat sokólski na przebudowę przepustów drogowych w gminie Krynki. Natomiast powiatowi monieckiemu zwiększono przyznane już środki z kwoty ponad 500 tys. zł do ponad 870 tys. zł.

Wiceminister Zieliński mówił, że rezerwa, z której pochodzą pieniądze na promesy, to przede wszystkim fundusze programów przeciwpowodziowych, ale też przywracanie do stanu funkcjonalności budynków czy dróg po zniszczeniach przez klęski żywiołowe.

"To wszystko ma swoją procedurę, jest oceniane, wyceniane, szacowane, weryfikowane i od gminy przez wojewodów te wnioski trafiają do MSWiA" - mówił Zieliński. Dodał, że obecne promesy to wynik oszczędności poprzetargowych z inwestycji samorządów z całej Polski, które otrzymały promesy na początku roku.

W Podlaskiem projekty dotyczą teraz napraw drogowo-mostowych.

Starostwo monieckie wyremontuje stary zniszczony drewniany most na rzece Brzozówka we wsi Brzozowa. Most jest ważny dla lokalnego ruchu, bo korzysta z niego wielu mieszkańców, a jest systematycznie zalewany przez rzekę.

Gmina Nowe Piekuty dzięki wsparciu blisko 800 tys. zł przebuduje drogę gminną Markowo Wólka - Stare Żochy. Jak mówił wójt gminy Marek Kaczyński, droga wymaga natychmiastowej naprawy, bo po zimowych niskich temperaturach i ulewach "zupełnie się rozsypała".

Jak mówił wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, te promesy to istotne wsparcie dla samorządów na naprawienie szkód. Dodał, że to wsparcie może sięgać do 80 proc. wartości kosztorysowej danej inwestycji.

Paszkowski poinformował też, że w ubiegłym roku rządowe wsparcie na usuwanie skutków kataklizmów w Podlaskiem wyniosło nieco ponad 6 mln zł, a w tym roku jest już na poziomie ponad 8,5 mln zł.

W lutym pięć podlaskich samorządów na usunięcie skutków kataklizmów otrzymało 4,9 mln zł na naprawę dróg, mostu i szkoły. (PAP)