W poniedziałek, w Lublinie promesy dofinansowania wręczyli samorządowcom wiceminister w resorcie Administracji i Cyfryzacji Włodzimierz Karpiński oraz wojewoda lubelski Jolanta Szołno-Koguc.

Pieniądze pochodzą ze specjalnej rezerwy w budżecie państwa, która jest przeznaczona m.in. na usuwanie zniszczeń spowodowanych powodzią w 2010 r. W tym roku wynosi - 1,4 mld zł. „Około pół miliarda złotych z tej puli zarezerwowane jest na infrastrukturę dla samorządów” – powiedział Karpiński.

Promesy otrzymały trzy powiaty: lubelski, kraśnicki i opolski oraz 34 gminy, na łączną kwotę 18 mln 260 tys. zł. Pieniądze przeznaczone zostaną głównie na remonty dróg.

Największą dotację 2 mln 660 tys. zł przyznano gminie Komarów Osada. „Złożyliśmy wnioski na dofinansowanie remontów ośmiu odcinków dróg, po 200–300 metrów każdy. Nasza gmina położona jest na terenach pagórkowatych, silne opady powodują, że woda zabiera część drogi. Od kilku lat dostajemy dotacje z ministerstwa, wiele już udało się zrobić, bardzo to poprawiło infrastrukturę drogową w naszej gminie” – powiedziała wójt gminy Komarów-Osada Wiesława Sieńkowska.

W ubiegłym roku w Lubelskiem budżetowe dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w wysokości 28,7 mln zł, otrzymały 44 samorządy. Odbudowano 81 odcinków dróg gminnych i powiatowych o łącznej długości 44,1 mln zł oraz siedem mostów; zabezpieczono przed erozją 46 wąwozów, przez które biegną drogi o długości 15,6 km.

W 2011 r. dotacje dla 58 samorządów wyniosły 27,5 mln zł. Wykorzystano je na odbudowę 81 odcinków dróg o długości 45,8 km, trzech mostów oraz zabezpieczenie ponad 20 km dróg biegnących w 57 wąwozach.