Jak powiedział w środę na konferencji prasowej marszałek województwa Cezary Przybylski, artykułowane często obawy, że pieniądze pozyskane w ramach RPO na lata 2007-13 przepadną, są nieuzasadnione.

„Podjęliśmy uchwałę, że przeznaczamy te fundusze na inne zadania w innych priorytetach tego programu i nie zmarnujemy ani złotówki. Jestem przekonany, że uda się te nowe zadania wykonać do końca grudnia. Mamy też jeszcze listę rezerwową zadań” - mówił Przybylski.

Członek zarządu województwa Jerzy Michalak podkreślił, że rozdysponowanie środków odbędzie się w ramach tzw. mechanizmu elastyczności, który pozwala na przesunięcia do 10 proc. funduszy pomiędzy poszczególnymi priorytetami w trakcie realizacji programu.

„Wszystko odbywa się profesjonalnie i zgodnie z prawem. Konsultowaliśmy tę kwestię. Liczymy się z tym, że Komisja Europejska może zażądać od nas wyjaśnień i będą one wyczerpujące. Żaden organ nie może jednak ingerować w nasze suwerenne decyzje” - powiedział Michalak.

Jak dodał, z 56 mln zł do rozdysponowania ok. 7,5 mln zł trafi na zakup aparatury do leczenia onkologicznego, 16 mln zł jest przeznaczone na zrefundowanie budowy drogi kolejowej z Wrocławia do Trzebnicy, a prawie 29 mln zł zostanie wydane na zakup 3 lub 4 szynobusów.

„Ponad 1,2 mln zł chcemy też przeznaczyć na budowę dróg, a ponad 450 tys. zł to dotacja do budowy stacji przesiadkowej w Jeleniej Górze. Już trwa przetarg na zakup sprzętu leczniczego do Dolnośląskiego Centrum Onkologii, natomiast trasa kolejowa do Trzebnicy jest już gotowa. Rozliczenie tych zadań nie powinno stanowić problemu” - mówił Michalak.

Zarząd województwa dolnośląskiego w lutym tego roku na specjalnym posiedzeniu odstąpił od umowy z wykonawcą portalu e-Dolny Śląsk. Portal, który miał kosztować ok. 66 mln zł, powinien być gotowy najpierw w grudniu 2014 r. Decyzja zarządu oznacza rezygnację z dalszych prac nad platformą e-Dolny Śląsk oraz obciążenie wykonawcy karami wynikającymi z zapisów umowy.

Umowę na wykonanie portalu podpisano w lipcu 2013 r. z firmą Qumak SA, która zapowiedziała, że będzie dochodzić w sądzie pełnego wynagrodzenia wynikającego z zapisów umowy. Samorząd województwa twierdzi, że wydał na ten projekt 2 mln zł, natomiast przedstawiciele wykonawcy informowali w mediach, że ich wydatki wyniosły ponad 30 mln zł.

Wrocławska delegatura Najwyższej Izby Kontroli rozpoczęła w styczniu kontrolę wydatków i sposobu przygotowania portalu. Rzeczniczka delegatury Violetta Matuszewska-Potempska informowała wówczas PAP, że kontrola pod kątem legalności, rzetelności i gospodarności sprawdzi prawidłowość przygotowania, realizacji oraz wdrożenia tego projektu przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. "Sprawdzimy również nadzór nad jego przygotowaniem, realizacją i wdrożeniem" - dodała rzecznik.

O projekcie "Regionalna platforma informacyjna dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska e-Dolny Śląsk" stało się głośno w 2014 r., gdy okazało się, że ma on kosztować ponad 66 mln zł brutto. Duże koszty wywołały medialną krytykę tego przedsięwzięcia - m.in. senator z Wrocławia Jarosław Obremski (niezal.) założył stronę internetową o nazwie "Nie dla portalu za 66 mln zł".(PAP)