Budowa ok. 430 kilometrów tras rowerowych w regionie została podzielona na pięć odcinków. Dla każdego z nich został ogłoszony oddzielny przetarg. W czwartek w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich (PZDW) w Rzeszowie otworzono oferty na cztery odcinki. W przetargu na ostatni fragment oferty można składać do 14 marca.

Jak poinformowała rzeczniczka prasowa PZDW Ewa Sudoł-Sikora, na zaprojektowanie i wykonanie pierwszego, prawie 93-kilometrowego odcinka wpłynęły trzy oferty. „Na realizację tego odcinka zarezerwowaliśmy kwotę prawie 5,7 mln zł. Najniższą ofertę złożyła firma Erbud – ponad 9,2 mln zł; najwyższą zaś Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów (MPDiM) z Rzeszowa - ponad 21,8 mln zł” - dodała.

W przetargu na drugi, prawie 100-km odcinek także wpłynęły trzy oferty. Najniższą złożyła firma Erbud – ponad 34,8 mln zł, zaś najdroższą rzeszowska spółka MPDiM – ponad 51 mln zł. Kwoty te są znacznie wyższe niż szacował inwestor, który zakładał koszt powstania tego odcinka na ponad 17,5 mln zł.

Natomiast na zaprojektowanie i wykonanie trzeciego, niespełna 80-kilometrowego fragmentu trasy wpłynęła jedna oferta - od MPDiM z Rzeszowa. Spółka zadeklarowała, że wykona inwestycję za ponad 37,3 mln zł. Oferta jest wyższa niż szacunki inwestora aż o ponad 26,5 mln zł.

W przetargu na wykonanie odcinka nr 5 o długości ok. 74 km wypłynęły trzy oferty. Najniższą zaoferowało hiszpańskie konsorcjum firm z liderem - Construcciones y Obras Ayasa S.L. - ponad 19,2 mln zł. Z kolei firma Erbud chciała wykonać ten odcinek za 48 mln zł. PZDW zarezerwował na ten fragment trasy prawie 12,8 mln zł.

Sudoł-Sikora zaznaczyła, że nie zapadła jeszcze decyzja, czy przetarg zostanie powtórzony, czy procedura wyłaniania wykonawców będzie kontynuowana. „Z decyzją poczekamy aż do otwarcia ofert na ostatni odcinek” - powiedziała.

Na Podkarpaciu ścieżki rowerowe mają powstać do końca września 2015 r. W sumie trasa ma liczyć ok. 430 km. Szacunkowy koszt tej inwestycji to 65 mln zł.

Zwycięzcy przetargów będą musieli nie tylko wybudować nowe lub wyremontować istniejące ścieżki rowerowe, ale również wykonać całą infrastrukturę - m.in. miejsca postojowe dla rowerów, tablice informacyjne czy wiaty chroniące rowerzystów przed deszczem.

Podkarpacki odcinek trasy zacznie się w miejscowości Podlesina na granicy z województwem lubelskim i przebiegnie przez m.in. Narol, Horyniec Zdrój, Dynów, Kraczkową, Łańcut, Leżajsk, Ulanów; koniec tego fragmentu będzie w Trześni na granicy z woj. świętokrzyskim.

Cała rekreacyjna trasa rowerowa, łącząca województwa warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie i podkarpackie, będzie mieć blisko 2 tys. kilometrów. Łączny koszt projektu „Trasy rowerowe w Polsce wschodniej” przekracza 274 mln zł. Z tej kwoty 85 proc. stanowi dofinansowanie unijne. Cała trasa ma być gotowa do końca 2015 r. (PAP)