Zdaniem skarbnika powiatu Donaty Kupczyk, emisja obligacji jest wygodniejsza i korzystniejsza od zaciągania innych zobowiązań, w tym kredytu długoterminowego. Emisja zostanie podzielona na 17 serii, w tym 16 serii o wartości 1 mln zł każda, oraz jednej o wartości 1,320 mln zł.

 

Według Kupczyk, wszystkie serie będą wyemitowane jeszcze w tym roku. Wyjaśniła, że przynajmniej w części deficyt wynika z finansowania realizowanych inwestycji i spłaty zobowiązań m.in. z tytułu zaciągniętych kredytów.

 

Obligacje powiatowe to papiery wartościowe o długim okresie wykupu. Pierwsza seria tegorocznych obligacji zostanie wykupiona w 2017 r., a ostatnia – w 2025 r.(PAP)

 

zak/ mki/