Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki opolskiego urzędu marszałkowskiego Agnieszka Kamińska poinformowała, że na konkurs dot. wspierania i upowszechniania w przyszłym roku kultury i sztuki przeznaczono 130 tys. zł, ponad dwukrotnie więcej niż w roku 2015.

W ramach tego działania dofinansowywane mają być m.in. inicjatywy związane z edukacją artystyczną dzieci i młodzieży, promocją twórców związanych z regionem, organizacją festiwali, konkursów, warsztatów, wystaw artystycznych i innych imprez o zasięgu co najmniej regionalnym.

Z kolei na konkurs w zakresie rozwoju turystyki i krajoznawstwa przeznaczono 230 tys. zł. Pieniądze te mają pomóc sfinansować m.in. inicjatywy związane z działalnością turystyczno – krajoznawczą, rozwojem produktów turystycznych i systemu informacji turystycznej, a także promowaniu walorów turystycznych regionu czy ratownictwem i ochroną turystów w regionie.

Kolejne trzy z ogłoszonych przez zarząd woj. opolskiego konkursów dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń dotyczą wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. W puli pierwszego z nich jest pół mln zł, o 200 tys. zł więcej iż w ub. roku. Za pieniądze te – jak podał członek zarządu woj. opolskiego Grzegorz Sawicki - dofinansowywane mają być m.in. inicjatywy związane ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo, wspieraniem szkolenia kadr sportowych, udziału w zawodach, szkoleniem sportowym sekcji uczestniczących w Systemie Sportu Młodzieżowego, czy organizacją imprez.

W puli konkursu na wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez współpracę interdyscyplinarną środowisk sportowych, gdzie dofinansowanie ma być przeznaczone na podobne działania, jest natomiast 1,5 mln zł. „To jest taka sama kwota, jak była w ubiegłym roku, ale wypływa ona również z oczekiwań i zapotrzebowania organizacji, które o te środki zawsze występują, tj. Opolskiej Federacji Sportu, Ludowych Zespołów Sportowych, AZS i Szkolnego Związku Sportowego” – mówił Sawicki.

Trzeci konkurs dot. dofinansowania zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowanych w ramach projektów, programów i funduszy centralnych. Na ten cel zarezerwowano na 2016 rok 400 tys. zł, dwa razy więcej niż w roku bieżącym.

„Chodzi o programy i fundusze centralne, na które środki przeznacza minister sportu. My kwotą 400 tys. zł na wkłady własne chcemy wesprzeć te organizacje, które będą po te środki sięgały” – dodał Sawicki zaznaczając, że dotyczy to programów systemowych z obszaru np. lekkiej atletyki, badmintona czy kolarstwa.

Sawicki zapowiedział, że na przełomie roku 2015 i 2016 zarząd planuje też ogłoszenie jeszcze jednego konkursu, skierowanego do klubów sportowych startujących w najwyższej klasie rozgrywkowej, na który ma być przeznaczone ok. miliona zł.

Czas na złożenie ofert w ramach ogłoszonych konkursów organizacje i stowarzyszenia mają do 30 grudnia. (PAP)