Osoby objęte teleopieką dostaną niewielki nadajnik, noszony np. na dłoni, połączony z telefonem. Gdy się źle poczują, wystarczy, że nacisną guzik w nadajniku, a urządzenie wyśle sygnał alarmowy do centrali, która będzie obsługiwać system. Centrala z kolei powiadomi o zagrożeniu osobę upoważnioną do opieki nad osobą starszą – kogoś z rodziny lub sąsiadów - albo bezpośrednio np. pogotowie - wyjaśnił Kawałko.

Kawałko poinformował, że pomysł wdrożenia systemu zaakceptowała już na ostatniej sesji rada miasta, rezerwując na ten cel w tegorocznym budżecie ok. 24 tys. zł.

Pieniądze te mają być przeznaczone na promocję usługi, wykupienie dostępu do niej oraz dopłatę umożliwiającą korzystanie z niej przez mieszkańców za niewielkie pieniądze. Miasto ma to kosztować ok. 2 tys. zł miesięcznie. Natomiast miesięczny koszt dla użytkownika - czyli osoby starszej - według przeprowadzonych dotąd wyliczeń wyniesie ok. 8 zł 70 gr. Kawałko zastrzegł jednak, że cena miesięcznej opłaty za teleopiekę może się jeszcze nieznacznie zmienić po ostatecznym wyborze firmy, która będzie obsługiwać system. „Nie może to być jednak kwota wyższa, niż dziesięć złotych na miesiąc” – zapewnił Kawałko.

Wiceprezydent podał, że w czerwcu zostanie wystosowane zapytanie ofertowe, a system mógłby być wdrożony po wakacjach. Zapewnił, że zapotrzebowanie na takie rozwiązanie jest duże, ale nie sposób go jeszcze określić konkretną liczbą osób. „Będziemy to wiedzieć po przeprowadzeniu kampanii informacyjno-promocyjnej, którą rozpoczniemy już po dokonaniu wyboru konkretnej oferty” – powiedział PAP Kawałko.

Zwolennikiem i ambasadorem wprowadzenia takiego rozwiązania, również w innych rejonach Opolszczyzny, jest wojewoda opolski Ryszard Wilczyński. Jak powiedział PAP, działającemu już systemowi teleopieki miał okazję przyjrzeć się rok temu w Dolnej Austrii. „Tam opieka nad osobami starszymi realizowana jest m.in. przez organizacje pozarządowe, a teleopieka jest jednym z jej elementów” – wyjaśnił Wilczyński.

Dodał, że rozwiązanie to podnosi poziom bezpieczeństwa osoby starszej oraz komfort psychiczny jej rodziny, która może dzięki temu systemowi zyskać poczucie stałego monitoringu osoby bliskiej. Zaznaczył, że działania Opola to dobry przykład, a teleopieka powinna stać się obecnie standardem cywilizacyjnym. Zwłaszcza, że społeczeństwo się starzeje, brakuje domów dziennej opieki czy placówek świadczących opiekę czasową lub długoterminową dla osób starszych, a system nie jest drogi.

Teleopieka to sieć komunikacyjna dla osób w podeszłym wieku. Jej użytkownicy wyposażeni są w specjalne aparaty telefoniczne połączone z centrum operacyjno-alarmowym. Centrum z kolei ma szczegółową wiedzę o abonentach, ich stanie zdrowia. Dzięki temu może szybko rozpoznać potrzebę osoby dzwoniącej i powiadomić o zagrożeniu np. odpowiednie służby medyczne.