Jak poinformowała PAP rzeczniczka urzędu miasta Aneta Szpaderska, w Olsztynie jest 26 przedszkoli miejskich i 38 przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty takie jak stowarzyszenia czy fundacje. W miejskich przedszkolach jest 2 tys. 979 miejsc i 545 miejsc w oddziałach przedszkolnych, co w sumie daje 3 tys. 524 miejsca.

W przedszkolach prowadzonych przez fundacje czy stowarzyszenia jest około 2,5 tys. miejsc. W ubiegłym roku do przedszkoli przyjęto 3 tys. 78 dzieci w wieku 3-6 lat, do oddziałów przedszkolnych przyjęto 427 dzieci w wieku 5-6 lat, czyli łącznie opiekę znalazło 3 tys. 505 dzieci.

Jak podał urząd miasta, dzieci w wieku 3-6 lat jest 7 tys. 489, czyli więcej niż miejsc w przedszkolach.

"Trudno powiedzieć, dla ilu z nich może zabraknąć miejsc, bowiem zależy to od liczby zgłoszonych do przedszkoli dzieci" - podała Aneta Szpaderska.

Rodzice, którzy posyłają dzieci do przedszkola miejskiego na 5 godzin, podczas których realizowana jest podstawa programowa, nie wnoszą opłat za opiekę. Natomiast za każdą następną godzinę obecnie rodzice płacą 3 zł, ale jak podkreśla rzeczniczka miasta, stawka ta może się zmienić od września, bowiem jest ona ustalana co roku. Dzienna stawka żywieniowa w miejskich placówkach wynosi od 5 zł do 5,5 zł.

W przedszkolach niepublicznych miesięczne czesne wynosi w zależności od liczby dodatkowych zajęć od 380 do 570 zł. Możliwy jest także 5 godzinny pobyt, za który rodzice płacą około 250 zł. Stawka żywieniowa wynosi od 5,5 zł do 10 złotych. Niektóre z przedszkoli niepublicznych wymagają jednorazowej opłaty wpisowej wynoszącej 350 zł.

W Elblągu zapisy do miejskich przedszkoli rozpoczynają się 20 marca i potrwają do 19 kwietnia. Jak podała rzeczniczka urzędu miasta Anna Kleina, w Elblągu są 22 przedszkola publicznych, 10 niepublicznych i jeden punkt przedszkolny. Na razie jeszcze nieznana jest liczba wolnych miejsc. 5-godzinny pobyt dziecka w placówkach publicznych jest bezpłatny, natomiast każda następna godzina kosztuje obecnie 2,5 złotego. Dzienna stawka żywieniowa wynosi do 4,5 zł, a dla dzieci na specjalnych dietach do 6 zł.

W przedszkolach niepublicznych w Elblągu czesne wynosi od 150 do 300 zł, a stawka żywieniowa około 5 zł.

Rząd chce znowelizować ustawę o systemie oświaty tak, by systematycznie zwiększać dostępność wychowania przedszkolnego. Według propozycji rządowych 1 września 2016 r. wszystkie dzieci w wieku 3-5 lat mają mieć zapewnione wychowanie w przedszkolach a ustawowo zostanie ograniczona wysokość opłat pobieranych od rodziców za korzystanie przez ich dzieci z wychowania przedszkolnego.

Zgodnie z przyjętymi przez rząd założeniami do nowelizacji ustawy budżet państwa przekaże gminom pieniądze na zwiększenie liczby miejsc i poprawę warunków wychowania przedszkolnego i zmniejszenie opłat, jakie ponoszą rodzice. Pieniądze będą przekazywane na dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, w tym i na dzieci w placówkach prowadzonych przez podmioty niepubliczne. 

ali/ itm/