Za uchwałą ws. nowych regulacji głosowało 54 radnych, nikt nie był przeciwko, ani nie wstrzymał się od głosu.

W uchwale napisano, że bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka nad dziećmi są realizowane w przedszkolach publicznych prowadzonych przez m.st. Warszawa oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w całym czasie ich pracy.

Od 2013 r. opłata za pobyt dziecka w przedszkolu wynosiła 1 zł za każdą godzinę przebywania dziecka w placówce powyżej sześciu godzin. Od września rodzice będą płacić jedynie za posiłki.

Jak podano w uzasadnieniu uchwały, nowe przepisy oznaczają "faktyczną likwidację opłat za zajęcia przedszkolne, co przyczyni się do zmniejszenia barier ekonomicznych w dostępie do edukacji przedszkolnej dla rodzin o niższych dochodach". Dzięki likwidacji opłat - przekonuje ratusz - rodzice w domowym budżecie mogą zaoszczędzić nawet 1000 zł rocznie.

Ratusz zwraca uwagę, że od 2007 r. miasto zbudowało 27 przedszkoli, a około 200 placówek zostało zmodernizowanych lub wyremontowanych. Na ten cel wydano ponad 650 mln zł. A w tym roku zakończy się budowa dziewięciu przedszkoli, m.in. czterech na Białołęce.

Władze Warszawy zapowiadają także wprowadzenie bonu żłobkowego w wysokości 400 zł miesięcznie; będzie można go przeznaczyć m.in. na opłatę prywatnego żłobka. Rodzice, którzy otrzymają bon, będą musieli zrezygnować z posyłania dzieci do publicznych placówek.

Ponadto od 1 września 2017 r. uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów będą podróżowali komunikacją miejską bezpłatnie, na podstawie Kart ucznia. (PAP)