Obniżka stawek odbioru śmieci wyniesie złotówkę do osoby w przypadku selektywnej zbiórki i nieco ponad złotówkę od osoby w przypadku nieselektywnej zbiórki.

Przykładowo opłaty za odbiór śmieci od czteroosobowej rodziny mieszkającej w domu jednorodzinnym przy selektywnej zbiórce zmniejszą się z 46 do 42 zł i przy nieselektywnej zbiórce - z 57,5 do 53 zł, a za odbiór śmierci od takiej rodziny mieszkającej w bloku przy zbiórce selektywnej - z 42 na 38 zł i przy nieselektywnej zbiórce - z 52,5 do 48 zł.

Zbiórką i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w Toruniu zajmuje się wyłoniona w przetargu komunalna spółka Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, z którą miasto zawarło umowę na okres od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2015 r.

Przeprowadzona analiza ekonomiczna funkcjonowania systemu od lipca do grudnia 2013 r. wykazała, że system samofinansował się, czyli opłaty pokrywały koszty. Działo się tak, pomimo, że w pierwszym okresie ponoszono koszty związane z wdrażaniem systemu, jak zakup dodatkowych pojemników i tworzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów.

Urząd Miasta w tej sytuacji wynegocjował z MPO obniżenie wynagrodzenia wynikającego z umowy, a radni uchwali zmiany stawek za obiór śmieci. Obniżając stawki zachowano zasadę, że w przypadku nieselektywnej zbiórki śmieci płaci się 25 proc. więcej niż w przypadku zbiórki selektywnej. (PAP)