Będzie to możliwe dzięki realizacji projektu, na który miasto otrzymało 3,4 mln zł z unijnego programu Kapitał Ludzki. Projekt obejmie ponad 3,2 tys. uczniów z 36 szkół podstawowych z Białegostoku z klas I-III.

Do 24 lutego firmy zainteresowane dostarczeniem tego wyposażenia mogą składać oferty w ogłoszonym przetargu - informuje Biuletyn Informacji Publicznej Miasta. Przetarg dotyczy realizacji około trzech tysięcy pozycji, które zgłosiły szkoły.

Jak informował wcześniej dyrektor departamentu edukacji Urzędu Miejskiego Wojciech Janowicz, program będzie realizowany od początku kwietnia do lipca.

Sprzęt będzie wykorzystywany na dodatkowych zajęciach dydaktycznych z dziećmi, które np. wymagają gimnastyki korekcyjnej, pomocy w nauce czytania i pisania; tych, które mają kłopoty z matematyką, na zajęciach logopedycznych, socjoterapeutycznych, ale też na zajęciach np. z muzykoterapii. Sprzęt będzie też służył do rozwijania zainteresowań najzdolniejszych uczniów, zwłaszcza w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych.

Szkoły czekają na nowy sprzęt. Na przykład Szkoła Podstawowa nr 6, która oferuje naukę w klasach muzycznych czeka na instrumenty muzyczne. Ma być wśród nich elektroniczne pianino, ksylofony. Do szkoły ma też trafić tablica interaktywna czy specjalne pomoce książkowe do indywidualnej terapii logopedycznej, sprzęt komputerowy do gabinetu pomocy pedagogicznej, oprogramowanie do treningów czytania dla dzieci z dysleksją.

"Czekamy na to wszystko z niecierpliwością" - powiedziała PAP wicedyrektor SP nr 6 Iwona Ostrowska. Dodała, że szkoła sama nie byłaby w stanie kupić takiego sprzętu, bo jest bardzo drogi. Dlatego placówka z radością uczestniczyła w przygotowywaniu listy potrzebnego sprzętu, bo wyposażenie, na które liczy, będzie ogromną pomocą w doskonaleniu nauczania zarówno uczniów zdolnych jak i tych wymagających dodatkowego wsparcia.