O zawarciu opiewającej na niespełna 93,2 mln zł netto umowy poinformował inwestor - Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej (RCGW) w Tychach. Wykonawca będzie miał na budowę 29 miesięcy.

Prace nad Parkiem Wodnym w Tychach rozpoczęły się w 2011 r. - od ogłoszenia konkursu na koncepcję architektoniczno-funkcjonalną. Przedstawiciele RCGW akcentują, że inwestycja ma wyróżniać się spośród istniejących w kraju – pod względem niespotykanych dotąd atrakcji, przemyślanego finansowania realizacji, a także rozwiązań minimalizujących koszty utrzymania. Wszystko to ma zapewnić rentowność obiektu.

„Wśród atrakcji, które będą wyróżniać tyski Park Wodny wymienić można m.in. (…) strefę surfingu, scenę widowiskową dającą nieograniczone możliwości kulturalno-rozrywkowe, pierwszą w kraju zjeżdżalnię Aqualoop (z pętlą, w której dzięki sile odśrodkowej zjeżdżający przez moment jedzie niemal do góry nogami - PAP), unikatową, wydzieloną, edukacyjną przestrzeń interaktywno-doświadczalną oraz łaźnie piwne podkreślające regionalny charakter inwestycji” - zaznaczył prezes RCGW Zbigniew Gieleciak.

Znaczna część środków na budowę - 50 mln zł – będzie pochodziła z przewidzianego na 10 lat programu obligacji. Inwestor zawarł też z samorządem umowę rekompensaty, gwarantującą stabilność finansową przedsięwzięcia - w ramach tej umowy miasto powierzy spółce jedno ze swoich ustawowych zadań w zakresie sportu i rekreacji. Pozostała część nakładów to środki własne inwestora.

Tyski aquapark ma być pierwszym tego typu obiektem w Polsce, który będzie niemal samowystarczalny energetycznie. RCGW to samorządowa spółka zarządzająca tyską oczyszczalnią ścieków. Od kilku lat z osadów ściekowych i innych odpadów wytwarzany jest tam biogaz, służący do produkcji ciepła i prądu. Wydziela się go tyle, by zapewnić zaopatrzenie w energię całej oczyszczalni. Nadwyżka – ok. 60 proc. powstającej energii - jest obecnie sprzedawana do sieci.

Plan zakłada, że biogazu – po zwiększeniu jego produkcji - wystarczy na zasilenie w prąd zarówno oczyszczalni, jak i aquaparku, przez cały rok. Latem wystarczy także energii cieplnej, natomiast w okresie zimowym przejściowo może być potrzebne niewielkie uzupełnienie energią z sieci. Eksperci wyliczyli, że taki sposób zasilenia obiektu da oszczędności rzędu kilku milionów złotych rocznie, co przełoży się m.in. na ceny biletów wstępu.

W celu doprowadzenia biogazu z oczyszczalni do aquaparku trzeba zbudować ok. 6-kilometrowy rurociąg i rozbudować infrastrukturę w oczyszczalni. To koszty, które pokryje inwestor – ta część projektu nie była przedmiotem przetargu na budowę. Według informacji RCGW to zadanie jest obecnie realizowane. Równocześnie trwają prace projektowe dotyczące oczyszczania biogazu, który trafi do Parku Wodnego.

Park Wodny w Tychach powstanie w południowej części miasta, w pobliżu Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany. Kubatura wyniesie 109 tys. m sześc., powierzchnia użytkowa 16 tys. m kw., z czego 1,7 tys. m kw. to powierzchnia basenów – w strefach sportowej i rekreacyjnej (z tego 400 m kw. to baseny zewnętrzne).

W ramach pierwszych działań promocyjnych RCGW uruchomiło już stronę internetową: parkwodnytychy.pl. Można tam znaleźć m.in. informacje o obiekcie, harmonogram prac, który ma uzupełnić ilustrowany dziennik budowy, a także ciekawostki związane z wodą.

Przedstawiany już wcześniej biznesplan przedsięwzięcia zakłada, że obiekt będzie odwiedzało średnio ok. 800 osób na dobę, czyli ok. 300 tys. rocznie. Będzie to czwarty park wodny w aglomeracji katowickiej. Trzy inne działają już w Tarnowskich Górach, Dąbrowie Górniczej oraz Rudzie Śląskiej.(PAP)