Zgodnie z danymi MF, deficyt po październiku stanowi 56,1 proc. planowanego na ten rok w ustawie budżetowej.

MF szacuje, że dochody w październiku wyniosły 231 mld 874,2 mln zł, a wydatki 254 mld 411,4 mln zł. Z podatków budżet uzyskał 202 mld 319,7 mln zł. Dzięki podatkom pośrednim do kasy państwa wpłynęło 152 mld 639,7 mln zł, w tym z akcyzy 47 mld 859,7 mln zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) dały 19 mld 306,8 mln zł, a z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) 30 mld 373,2 mln zł.

W harmonogramie dochodów i wydatków budżetu państwa na 2011 r. zapisano, że na koniec października deficyt wzrośnie do 38 mld 878 mln zł (96,7 proc.), ale w listopadzie spadnie do 38 mld 230 mln zł (95,1 proc.). 2011 r. ma zamknąć się deficytem nie wyższym niż 40 mld 200 mln zł.

Resort finansów poinformował także we wtorek, że stan środków walutowych w dyspozycji ministra finansów na koniec października 2011 r. wyniósł łącznie 5 mld 271,2 mln euro, czyli 22 mld 894,6 mln zł. Na koniec września było to 5 mld 640,4 mln euro, czyli 24 mld 881,1 mln zł, a na koniec sierpnia 6 mld 60,8 mln euro, co odpowiadało 25 mld 118,8 mln złotych.

MF podało też, że resort zapłacił we wrześniu równowartość 12,5 mln euro (54,6 mln zł) kapitału od długu zagranicznego oraz równowartość 116 mln euro (0,5 mld zł) odsetek.