Radni sejmiku województwa mazowieckiego zdecydowali w poniedziałek o podziale środków na konserwację zabytków na terenie województwa. W mazowieckim urzędzie marszałkowskim złożono w sumie 174 wnioski o dotacje na sumę ok. 17 milionów zł. Wsparcie finansowe otrzymają w tym roku 94 projekty, na które sejmik przeznaczy ze swego budżetu 5 mln zł.

 

"Znakomita większość wniosków, na kwotę prawie 3,2 mln zł, to wnioski złożone przez kościelne osoby prawne. Projekty na kwotę 1,8 mln zł dotyczą obiektów, których właścicielami są jednostki samorządu terytorialnego, osoby prywatne lub organizacje pozarządowe. Początkowo staraliśmy się przyjąć założenie, by równoważyć dostępne środki, ale wydaje się, że potrzeby kościelnych osób prawnych są znacznie większe" - powiedział wicemarszałek województwa mazowieckiego Marcin Kierwiński.

 

W tym roku po raz pierwszy o dotacje z budżetu województwa mogły się starać osoby fizyczne i przedsiębiorcy, jednak zainteresowanie z ich strony było znikome. "Osoby prywatne, w których posiadaniu są zabytki na terenie województwa mazowieckiego, nie są jeszcze logistycznie i prawnie przygotowane do wyrażania woli i sporządzania odpowiednich wniosków" - ocenił przewodniczący Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego sejmiku wojewódzkiego Leszek Celej.

 

Wśród dofinansowanych projektów znalazły się m.in. konserwacja gotyckiej dzwonnicy oraz kontynuacja konserwacji południowej elewacji kościoła NMP w Warszawie (55 tys. zł), kontynuacja konserwacji zespołu sztukaterii w kościele seminaryjnym Wniebowzięcia NMP i św. Józefa Oblubieńca w Warszawie (70 tys. zł), dalsza renowacja nawy bocznej bazyliki Najświętszego Serca Jezusowego przy ul. Kawęczyńskiej w Warszawie (80 tys. zł), prace restauratorskie wschodniej elewacji warszawskiej Hali Mirowskiej (62 tys. zł), remont dachu i tarasu w Domu Stefana Żeromskiego w Konstancinie-Jeziornej (97 tys. zł), remont budynku przeznaczonego na Izbę Pamięci Zofii i Jędrzeja Moraczewskich w Sulejówku (130 tys. zł).

 

Decyzje o przyznaniu dotacji podejmowano przede wszystkich na podstawie stanu zachowania danego zabytku, jego wartości historycznej, naukowej czy artystycznej. Uwzględniano także już trwające prace restauratorskie, dostępność zabytku dla zwiedzających.

 

Środki przyznawane w ramach dotacji mogą być wydawane m.in. na sporządzanie ekspertyz konserwatorskich, prowadzenie badań architektonicznych, zabezpieczanie zabytków i odtwarzanie ich zniszczonych fragmentów. Maksymalne wnioskowane kwoty wynoszą 200 tys. w przypadku zabytków nieruchomych i 100 tys. w przypadku ruchomych, przy czym dotacje z sejmiku nie mogą przekroczyć 50 proc. kosztu planowanych prac.(PAP)

 

iwd/ hes/