Jak poinformował w środę prezes Sądeckich Wodociągów Janusz Adamek, spółka otrzymała oficjalne potwierdzenie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), że realizowane przez nią zadania zostały zakończone i rozliczone. Podkreślił, że jest to największy projekt wodno-ściekowy w województwie małopolskim i dziewiąty tego rodzaju w Polsce.

Inwestycje swoim zasięgiem objęły Nowy Sącz i sąsiadujące gminy: Stary Sącz, Kamionkę Wielką i Nawojową. Dzięki nim 11 tys. mieszkańców zostało podłączonych do sieci wodociągowej, a prawie 25 tys. użytkowników – do sieci kanalizacyjnej.

W ciągu pięciu lat realizacji projektu Sądeckie Wodociągi wybudowały rurociągi o łącznej długości 250 kilometrów i zmodernizowały 10 km sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Powstał nowy zakład uzdatniania wody w Gaboniu, a istniejący w Starym Sączu został rozbudowany i zmodernizowany. Przy okazji prac wodociągowo-kanalizacyjnych odbudowanych zostało prawie 70 km dróg.

„Przeprowadziliśmy naprawdę wielką inwestycję. Korzyścią jest wygoda, jaką daje używanie kanalizacji, a także ochrona środowiska, bo nieczystości trafią do oczyszczalni ścieków. Mieszkańcy zyskają też bezpieczeństwo, jakie daje używanie przebadanej i pewnej jakościowo wody” - podkreślił Adamek.

Przedsięwzięcie wodno-kanalizacyjne czterech samorządów otrzymało ponad 170 mln zł unijnego dofinansowania z Funduszu Spójności. Pozostałe środki pochodziły z kredytu, jaki Sądeckie Wodociągi otrzymały z Banku Gospodarstwa Krajowego. Kredyt został w części sfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Według przedstawicieli sądeckiego samorządu, bez wsparcia środkami unijnymi tak duże przedsięwzięcie realizowane byłoby przez 80 lat. Zewnętrzne dofinansowanie dla spółki utworzonej przez sądeckie samorządy spowodowało, że wszystkie prace trwały pięć lat.

„To są pierwsze efekty współpracy Nowego Sącza i gmin sąsiednich, które będą nam służyć przez długie lata” - podkreślił zastępca prezydenta Nowego Sącza Jerzy Gwiżdż. (PAP)