Stypendia przyznawane są w dziedzinie literatury, muzyki, tańca, sztuk plastycznych, fotografii i filmu, teatru, architektury, muzealnictwa oraz regionalistyki.

Termin przyjmowania wniosków mija 5 kwietnia. "Do dokumentu można dołączyć kserokopie lub pliki w wersji elektronicznej katalogów z wystaw, recenzji, reprodukcji prac, wybranych utworów i dzieł" - powiedziała PAP rzeczniczka gorzowskiego magistratu Anna Zaleska.

W ubiegłym roku stypendium otrzymało siedem osób. Jedną z laureatek była malarka Beata Stanek. Jej wystawę pt. "Zabawki do kąpieli" można obecnie zobaczyć w Galerii Askana, a w Galerii na Piaskach ekspozycję pt. "Love"

W przypadku przyznania stypendium, stypendysta podpisuje z miastem umowę i do końca lutego roku następnego składa sprawozdanie z realizacji swoich dokonań. Stypendium można otrzymać dwa razy. (PAP)

mrd/ ls/