Jak poinformowała w piątek marszałek woj. lubuskiego Elżbieta Polak, całkowita wartość projektów to ponad 114 mln zł. Dodała, że wkład własny samorządów będzie utrzymany na poziomie 24 mln zł.

„W tym tygodniu zarząd regionu przyjął listę rankingową dotyczącą dofinansowania projektów. Znalazło się na niej 25 projektów zgłoszonych przez 23 lubuskie gminy i powiaty oraz przez sam urząd marszałkowski. Umowy na dofinansowanie planujemy podpisać z beneficjentami do połowy grudnia br.” - powiedziała marszałek.

Największe kwotowo projekty związane z termomodernizacją - obejmuje prace związane m.in. z docieplaniem budynków, wymianą okien, dachów, OZE - złożyło województwo lubuskie oraz gminy Wschowa, Skwierzyna i miasto Gubin.

Samorząd regionu planuje wykonać termomodernizację głównego budynku urzędu marszałkowskiego przy ul. Podgórnej w Zielonej Górze wraz z przylegającym budynkiem starostwa powiatowego w tym mieście. Ten projekt jest wart ponad 7,3 mln zł, a kwota dofinansowania to prawie 6,2 mln zł.

Władze regionu chcą także zainwestować ponad 10,5 mln zł w Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji przy wsparciu unijnym na poziomie ponad 7,1 mln zł. W ramach tego projektu w Ośrodku mają być odnawialne źródła energii oraz z wykonana termomodernizacja niektórych obiektów.

Gmina Wschowa za ponad 7,3 mln zł (w tym dofinansowanie ok. 6,2 mln zł – PAP) zamierza wykonać termomodernizację obiektów użyteczności publicznej. Z kolei Skwierzyna kosztem ponad 6,8 mln zł (dofinansowanie ponad 5,5 mln zł) chce poddać termomodernizacji Zespół Edukacyjny przy ul. Mickiewicza.

Miasto Gubin zgłosiło projekt dotyczący termomodernizacji i zastosowania technologii OZE w dwóch szkołach podstawowych i przedszkolu. Koszty zadania oszacowano na ponad 6,7 mln zł przy dofinansowaniu przekraczającym 5,7 mln zł.

Projekty dot. infrastruktury oświatowej dominują, ale wśród zaakceptowanych są także dotyczące remontów połączonych z termomodernizacją ośrodka kultury, biblioteki i ośrodka pomocy społecznej (gm. Szczaniec) czy świetlicy wiejskiej (gm. Sulęcin).

Jak wskazują władze regionu, termomodernizacja - oprócz zwiększenia efektywności energetycznej budynków - istotnie wpływa na poprawę ich wizerunku i estetyki. (PAP)