Województwo łódzkie ma znaczący potencjał w zakresie odnawialnych źródeł energii. W Uniejowie powstało pierwsze w Polsce uzdrowisko termalne wykorzystujące zasoby wód geotermalnych, a w Poddębicach istnieje jedna z największych w kraju instalacji słonecznych do podgrzewania wody, natomiast na górze Kamieńsk - park wiatrowy.

Obok tych dużych projektów realizowane są także mniejsze na obszarach wiejskich. Gminy pozyskują na nie fundusze unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13.

W ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) pięć projektów dot. odnawialnych źródeł energii otrzymało ostatnio łącznie ponad 4,4 mln zł unijnego dofinansowania.

Pełna treść artykułu dostępna jest w serwisie ABC Środowisko>>>