"Obecna sytuacja jest dla samorządów zawodów zaufania publicznego bardzo korzystna; w przestrzeni publicznej istnieje silna narracja +oddania państwa obywatelom+ i ich upodmiotowienia, zwiększenia zakresu wolności nie tylko indywidualnej, ale też środowisk. W tę narrację idealnie wpisuje się idea samorządności zawodowej" - powiedział PAP dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej Jarosław Z. Szymański, pomysłodawca Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodowych.

Jak dodał, zawarta w tytule konferencji "wolność dla samorządów" jest postulatem, który nie wynika z poczucia zagrożenia, lecz potrzeby wykorzystania tej narracji, która wolności sprzyja. "Chcemy silnie zaakcentować nasze istnienie, nasz etos i rolę społeczną, czyli to wszystko, co składa się na samorządność" - dodał.

W opinii szefa Porozumienia, istotnym elementem funkcjonowania samorządów jest ich niezależność finansowa, gdyż - odciążając budżet państwa i kieszeń każdego podatnika - utrzymują się one ze składek swoich członków. Przy zachowaniu pełnej autonomii samorządy pełnią funkcję pomocniczą do władzy państwowej, wykonując "trudne i bardzo wysublimowane zadania na własny koszt".

W skład Porozumienia, które powstało w 2010 roku, wchodzą władze samorządów adwokatów, lekarzy, notariuszy, architektów, radców prawnych, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców majątkowych, pielęgniarek i położnych, komorników, lekarzy weterynarii, diagnostów laboratoryjnych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów, psychologów, aptekarzy, rzeczników patentowych i syndyków.

"Łączy nas idea samorządności zawodowej, wywodzona z naszej tradycji i art. 17 Konstytucji RP, który przewiduje, iż w porządku ustrojowym państwa istnieją samorządy zawodów zaufania publicznego. Z punktu widzenia rozwiązań ustrojowych stanowią one - obok samorządu terytorialnego i gospodarczego - trzeci filar samorządności Rzeczypospolitej" - powiedział Szymański.

W trakcie konferencji, podzielonej na trzy panele tematyczne - medyczny, inżynierski i prawniczy, jej uczestnicy dyskutowali o zagadnieniach niezależności i wolności, a także odpowiedzialności, związanych z działaniem samorządów, które - jako organ władzy publicznej - na własny koszt szkolą nowe kadry, zapewniają kontynuację zawodu i sprawują pieczę nad etyczną i merytoryczną stroną zawodu wykonywanego przez jej członków.

"Jako samorządy, którym powierzono wykonywanie zdecentralizowanej władzy publicznej, jesteśmy emanacją wolności. W Warszawie w dniu 11 listopada doszło do wydarzeń, które zagrażają wolności obywatelskiej i do tej pory nie dostrzegam właściwej reakcji władz publicznych - myślę tu o propagowaniu na marszu haseł rasistowskich i znaków faszystowskich. To też jest wolność zagrożona. Musimy również na ten temat powiedzieć, bo nie będzie wolności i zawodów zaufania publicznego, jeżeli nasza przestrzeń publiczna zostanie mocno naznaczona przez rasizm i znaki faszystowskie" - powiedział prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Jacek Trela.

Na zakończenie konferencji zaplanowano podpisanie wspólnej deklaracji samorządów zawodów zaufania publicznego, akcentującą ich rolę jako niezbędnego elementu organizacji życia w społeczeństwie obywatelskim. (PAP)