Stowarzyszenie, oprócz Krakowa, skupiać będzie przedstawicieli 13 gmin: Biskupice, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki.

Międzygminne stowarzyszenie Metropolia Krakowska zamierza realizować terytorialne przedsięwzięcia wspólnie z województwem małopolskim.

Przedstawiciele samorządów spotkali się we wtorek w magistracie, aby uzgodnić statut stowarzyszenia Metropolia Krakowska. Na przystąpienie do niego muszą się zgodzić rady poszczególnych miast i gmin. „Po przyjęciu uchwał przez poszczególne samorządy rozpocznie się procedura rejestracji stowarzyszenia” - poinformował po spotkaniu zastępca prezydenta Krakowa Tadeusz Trzmiel.

Międzygminnym stowarzyszeniem będzie kierować zarząd z prezydentem Krakowa na czele. W jego skład wejdą też zastępca prezydenta oraz burmistrzowie Wieliczki, Zabierzowa oraz Świątnik Górnych.

Podczas spotkania uzgodniono, na co stowarzyszenie Metropolia Krakowska będzie pozyskiwać unijne środki. „Chodzi o wspólne przedsięwzięcia, finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego” – mówił Trzmiel i dodał, że mają to być zadania ważne zarówno z punktu widzenia miasta, jak i gmin. Dofinansowane projekty nie będą mogły być oderwanymi od siebie, punktowymi inwestycjami, lecz wzajemnie powiązanymi i komplementarnymi projektami.

Gminy skupione w nowym stowarzyszeniu chcą realizować zadania za kwotę ok. 230 mln euro, czyli za blisko 1 mld zł. Najwięcej z tych środków – 55,7 proc. – ma być przeznaczone na transport, czyli budowę dróg, kolei aglomeracyjnej i tzw. transport niskoemisyjny, np. parkingi, ścieżki rowerowe. Prawie 24 proc. mają pochłonąć zadania związane z usługami publicznymi (zdrowie i edukacja) i rewitalizacją ubogich obszarów miejskich i wiejskich. 20,4 proc. kwoty ma być przeznaczone na niską emisję.

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska powinno rozpocząć działalność mniej więcej za pięć miesięcy.