Treść Kontraktu Terytorialnego (KT) została przyjęta w czwartek przez rząd. KT określa inwestycje o istotnym znaczeniu dla rozwoju kraju i regionu.

„Kontrakt jest swoistą umową pomiędzy rzędem a samorządem, podsumowuje też lata dobrych opinii o roli samorządu w Polsce. Jest to dowód na to, że samorządy, które cyklicznie przejmowały do realizacji kolejne zadania rządowe, udowodniły, że potrafią to lepiej robić i są bliżej ludzi niż rząd” – powiedział przed podpisaniem umowy Rynasiewicz.

Zdaniem wiceministra, przeznaczenie większej puli środków z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej dla samorządów „jest krokiem we właściwą stronę”.

Marszałek wielkopolski Marek Woźniak powiedział, że województwo jest jednym z ostatnich podpisujących KT. „Targowaliśmy się konsekwentnie o zapisy. Zależało nam na jak najlepszym wymiarze Kontraktu, szczególnie w kwestii infrastruktury i drogi S11” – dodał Woźniak.

Na pierwszym miejscu listy podstawowej inwestycji KT znalazło się dokończenie trasy S5 w Wielkopolsce oraz budowa dużego fragmentu drogi S11 od Kórnika do Ostrowa Wielkopolskiego. Mają powstać również obwodnice dużych miast w północnym przebiegu trasy. Na razie nie wiadomo ile będzie kosztowała S11 – trasa ta była jedną z kwestii spornych w negocjacjach.

Kontrakt uwzględnia budowę Ośrodka Protonoterapii, która zostanie sfinansowana przez samorząd i rząd. Ośrodek ma kosztować ok. 330 mln zł i zajmie się nowatorską metodą leczenia nowotworów – powstanie obiektu uzależnione jest od dostępności środków finansowych. Ten sam status ma budowa Zachodniego Centrum Chorób Serca i Naczyń.

W Poznaniu ma również powstać szpitalny oddział ratunkowy (SOR), który będzie częścią nowego Szpitala Matki i Dziecka – projekt ten jest wpisany do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Kolejny SOR wybudowany zostanie w ramach Klinicznego Centrum Medycyny Ratunkowej i Interwencyjnej.

Umowa zawiera modernizację odcinka linii kolejowe E59 prowadzącego z Poznania do Szczecina oraz z Poznania do Wrocławia. Wśród ważnych dla regionu inwestycji znalazła się też m.in. modernizacja linii kolejowej 354 z Poznania do Piły oraz linii E20 – prace na tej linii mają objąć odcinek od Swarzędza (Wielkopolskie) do Sochaczewa (Mazowieckie).

Częścią KT są inwestycje w edukację - wybudowana zostanie siedziba dla Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu.

Na tzw. liście warunkowej znalazła się m.in. budowa obwodnic Obornik i Gostynia; modernizacja drogi krajowej 25 Ostrów Wielkopolski – Kalisz – Konin, a także wojewódzki odcinek trasy S10. Są na niej również cztery projekty dotyczące infrastruktury badawczej wpisane na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej.

Wielkopolski KT liczy 53 pozycje. Marszałek Woźniak zwrócił uwagę, że wiele punktów kontraktu terytorialnego to zagadnienia, które mają być objęte finansowaniem, a nie konkretne projekty. Takim przykładem jest m.in. rozwój zrównoważonego transportu w miastach.

Kontrakt, przez cały okres funkcjonowania, ma podlegać modyfikacjom. Dzięki temu pieniądze będą mogły być przesuwane z poszczególnych dziedzin, tak aby jak najlepiej wykorzystać unijne środki.

Projekty z Kontraktu Terytorialnego będą mogły być dofinansowane z ogólnopolskich programów unijnych, ze środków budżetu państwa oraz w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO), jeśli będzie zamiar realizacji określonego projektu w trybie pozakonkursowym. Region wynegocjował w tym tygodniu WRPO z Komisją Europejską, a ostateczna wersja Programu w poniedziałek trafi do Brukseli. (PAP)