Jak wynika z informacji katowickiego magistratu, starania tamtejszego samorządu o środki unijne zaczęły się w lipcu 2015 r. Był to moment ogłoszenia pierwszych konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO), w których miasto mogło brać udział.

Obecnie Katowice, prócz poziomu regionalnego, uczestniczą w naborach również do: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz projektów ponadnarodowych.

Największe wnioski trafiły do POIiŚ, z którego miasto chciałoby pozyskać wsparcie dla dwóch przedsięwzięć związanych z rozbudową drogi nr 81 (chodzi o pulę środków na „zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogowa TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego). Oba te wnioski są obecnie oceniane formalnie.

Jeden z tych projektów dotyczy I etapu rozbudowy DK 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej. Zakłada on przede wszystkim rozbudowę i przebudowę ul. 73 Pułku Piechoty (w ciągu DK 81) i ul. Pszczyńskiej (w ciągu DK 86) o łącznej długości 3,62 km. Szacowana wartość tego przedsięwzięcia to 400 mln zł (przy wsparciu 338,3 mln zł); miałoby ono ruszyć w I kw. 2017 r. i potrwać do IV kw. 2019 r.

Drugi projekt dotyczy IV planowanego etapu inwestycji związanej z DK 81 - rozbudowy ul. Kościuszki o długości 1,44 km wraz z budową węzła na skrzyżowaniu z ul. Armii Krajowej. Szacowana wartość tego przedsięwzięcia to 132,8 mln zł (przy wsparciu 111,4 mln zł); miałoby ono ruszyć w I kw. 2017 r. i potrwać do końca 2017 r.

Cztery duże wnioski o dofinansowanie projektów związanych z niskoemisyjnym transportem miejskim i efektywnym oświetleniem miasto złożyło w ramach procedury Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (finansowanej ze środków RPO).

Zaplanowany na ten rok projekt wymiany części oświetlenia ulicznego na nowoczesne diodowe (wraz z systemem sterowania) ma wartość 17,8 mln zł – przy wnioskowanym dofinansowaniu 15,1 mln zł. Trzy kolejne projekty w formule ZIT dotyczą inwestycji planowanych w ramach Katowickiego Systemu Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych.

Projekt dotyczący węzła Zawodzie opiewa na 82,6 mln zł (w tym 66,6 mln zł z UE); miałby on być realizowany od III kw. br. do IV kw. 2018 r. Projekt dotyczący węzła Brynów Pętla opiewa na 84,8 mln zł (w tym 69,9 mln zł z UE); z tym samym co Zawodzie czasem realizacji. Projekt dotyczący węzła Ligota ma wartość 13,7 mln zł (przy wsparciu UE 11,5 mln zł) i miałby być gotowy do końca 2017 r.

W procedurze ZIT Katowice zamierzają też finansować założony na ten rok w warty 1 mln zł projekt oświetlenia wybranych miejsc w mieście bez możliwości zasilenia kablowego - za pomocą rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Ponadto do obecnego śląskiego RPO miasto złożyło: 4 projekty dotyczące efektywności energetycznej na łącznie 56,4 mln zł, w tym wsparcie z UE 35,7 mln zł (termomodernizacje szkół przedszkoli oraz żłobków), 1 wniosek dot. ochrony różnorodności biologicznej za 2,1 mln zł, w tym 1,8 mln zł z UE (Centrum Edukacji Ekologicznej w Zespole Szkół w Katowicach – Murckach) i 1 wniosek dot. mieszkalnictwa socjalnego i infrastruktury usług społecznych za 6,5 mln zł, w tym 5,4 mln zł (adaptacja budynku na potrzeby usług społecznych i środowiskowych).

Ze środków RPO Katowice złożyły też dwa wnioski dotyczące edukacji przedszkolnej (projekt za 4 mln zł; w tym 3,4 mln zł z UE), pięć wniosków dot. kształcenia zawodowego (3,7 mln zł; w tym 3,5 mln zł z UE), jeden wniosek dot. infrastruktury wychowania przedszkolnego (7,5 mln zł, w tym 5,4 mln zł), pięć wniosków dot. infrastruktury kształcenia zawodowego (12,3 mln zł; w tym 8,4 mln zł z UE), 1 wniosek dot. efektywności kształcenia ogólnego (1,3 mln zł; w tym 1,2 mln zł z UE) i wniosek dot. zapewnienia dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat (4,4 mln zł; w tym 3,8 mln zł z UE).

Trzy projekty złożone do RPO dotyczą wsparcia rozwoju cyfrowych usług publicznych (łącznie za 29,9 mln zł; w tym 22,6 mln zł z UE). Przewidują one digitalizację wybranych zasobów archiwum urzędu miasta, digitalizację oraz udostępnienie on-line zbiorów Muzeum Historii Katowic oraz budowę nowej infrastruktury teleinformatycznej portalu miejskiego.

W ramach tzw. projektów ponadnarodowych Katowice złożyły wnioski w programach Urban Innovative Actions, Horizon 2020, Interreg Europa i URBACT III. Ponadto w ramach Programu Erasmus+ katowickie szkoły złożyły w tym roku 14 wniosków, z czego 6 uzyskało dofinansowanie, a 6 kolejnych trafiło na listę rezerwową.(PAP)

mtb/ mhr/