Ze 118 zaproponowanych projektów w ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy wyłonili 60 zadań. Na propozycje zagłosowało łącznie 18 945 kaliszan.

„Mieszkańcy po raz kolejny potwierdzili, że budżet obywatelski to święto demokracji. Rekordowa frekwencja tegorocznego głosowania jest świadectwem aktywności oraz troski mieszkańców o losy naszego miasta. To upowszechnianie idei samorządności oraz rosnąca świadomość kaliszan jest powodem do dumy i pozwala z optymizmem spojrzeć na przyszłość miasta” – powiedział na piątkowej konferencji prasowej prezydent miasta.

Jego zdaniem, zwycięskie projekty są „jedyne w swoim rodzaju”. Ich realizacja – jak podkreślił Sapiński - wpłynie m.in. na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Kalisza, podniesienie komfortu życia oraz poszerzenie oferty wydarzeń kulturalnych.

Jak podkreśliła wiceprezydent Barbara Gmerek w tej edycji budżetu widać większą liczbę zadań kulturalnych. „Mamy więcej projektów dotyczących zorganizowania koncertów i spotkań, które integrują mieszkańców osiedli i ściągają do miasta osoby z okolicznych miejscowości” – powiedziała.

W ramach kaliskiego budżetu obywatelskiego w 2018 roku odbędą się między innymi koncerty zespołów Bajm i Kombi za łączną kwotę prawie 200 tys. zł.

Wiceprezydent Gmerek podkreśliła, że mieszkańcy dostrzegają też zadania, których celem jest poprawa ich bezpieczeństwa. „Na przykład w tegorocznej edycji znalazły się zadania służące doposażeniu Państwowej Straży Pożarnej w dwa samochody ratownicze” – powiedziała.

Spośród wybranych do realizacji projektów największą liczbę głosów, bo 3005 oddano na zadanie o nazwie „Modernizacja kuchni oraz pralni w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu” za kwotę 510 tysięcy złotych.

W ramach budżetu obywatelskiego w 2018 roku zostaną zakupione nowe boksy dla bezdomnych psów z kaliskiego schroniska, modernizacje przejdą hale sportowe i nawierzchnie niektórych kaliskich ulic a przy szkołach powstaną parkingi rowerowe.

Zostanie zakupiony samochód do przewozu osób niepełnosprawnych, w Parku Przyjaźni powstanie automatyczna toaleta publiczna, dla zawodników Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego zostaną zakupione wyczynowe rowery wyścigowe a Szkoła Muzyczna w Kaliszu wzbogaci się o nowe instrumenty.

Zostanie wybudowany pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego. Wśród zwycięskich projektów znalazł się także między innymi zakup unikatowej kolekcji rysunków i grafik profesora Andrzeja Niekrasza w celu wzbogacenia spuścizny artystycznej Kalisza.(PAP)