Pierwsza sesja zgromadzenia GZM odbędzie się we wtorek. Najważniejsze jej punkty to wybór przewodniczącego zgromadzenia, statut oraz budżet wraz z prognozą finansową. Pierwotnie planowano także wybór zarządu metropolii.

Wobec braku wspólnego stanowiska gmin członkowskich wobec kandydatur do zarządu, w ub. tygodniu prezydent Katowic, będący jednocześnie pełnomocnikiem ds. utworzenia związku metropolitalnego, zdecydował, by nie umieszczać punktu dotyczącego wyboru zarządu podczas wtorkowej sesji.

W medialnych komentarzach samorządowcy z regionu w części skrytykowali tę decyzję argumentując, że metropolia sprawnie powinna rozpocząć szybkie prace. W poniedziałek nadal trwały jednak konsultacje odnośnie kandydatur z trzech spośród pięciu podregionów metropolii, a także przyszłego przewodniczącego zarządu.

W tym kontekście przed poniedziałkową sesją sejmiku woj. śląskiego marszałek tego regionu Wojciech Saługa PiS wezwał, by jak najszybciej wybrać władze metropolii, ponieważ już teraz władze województwa potrzebują w niej partnera do dyskusji o przyszłości regionu (m.in. w kontekście transportu, katowickiej Strefy Kultury, Parku Śląskiego czy Stadionu Śląskiego).

„Przyszłość woj. śląskiego to metropolia. Sukces bądź porażka metropolii na pewno wytyczy kształt rozwoju naszego regionu. Stąd apeluję, by nie przeciągać wyboru zarządu GZM w czasie. Potrzebujemy zająć się wspólnie z przyszłym zarządem metropolii kompetencjami, które są w gestii marszałka, obiektami, którymi zarządza, aby móc porozmawiać o ich przyszłości. Gierki, kto ma być szefem, powinny odejść na plan dalszy” - ocenił marszałek.

Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek w rozmowie z dziennikarzami ocenił, że wobec dotychczasowej pracy samorządowców oraz ich współpracy z rządem na rzecz jego „odważnej decyzji”, aby umożliwić powołanie w tym regionie metropolii, wydaje się, że „w najbliższym czasie” powinna ona „zacząć właściwie funkcjonować”.

„Byłoby rzeczą fantastyczną, gdyby odbywało się to wyłącznie w dobrych warunkach, w koncyliacyjnej rozmowie, by można powiedzieć, że z biznesowej perspektywy dochowywana jest zasada win-win, czyli wszyscy są zwycięzcami, ale przede wszystkim mieszkańcy” - wskazał Wieczorek.

Zaznaczył, że o wyborze zarządu decydują samorządy. „Nie chciałbym w jakikolwiek sposób ingerować w decyzję niezależnych samorządów. Niemniej mogę zaapelować, aby budowa przyszłej metropolii odbywała się w atmosferze zgody, zrozumienia oraz współdziałania” - wskazał.

O właściwe wykorzystanie szansy na poprawę jakości życia, jaką dla regionu niesie GZM, zwrócił się również w poniedziałek w pisemnym wystąpieniu do samorządowców metropolita górnośląski abp Wiktor Skworc. Hierarcha zaapelował do nich o pamięć, że dobro wspólne wymaga, aby zaangażowanie w służbę na rzecz jego urzeczywistnienia było pełne.

„To znaczy nieoparte na okrojonych wizjach, podporządkowanych cząstkowym korzyściom, jakie można z niego czerpać, ale na logice, która dąży do podejmowania coraz szerszej odpowiedzialności” – podkreślił abp Skworc, przywołując encyklikę Jana XXIII o współczesnych przemianach społecznych Mater et magistra.

„Powstanie Metropolii stwarza historyczną szansę zbudowania nowej jakości relacji społecznych i samorządowych, ukierunkowanych ku przyszłości. Nie wolno jej zaprzepaścić ani storpedować. Niech świadomość odpowiedzialności za losy GZM i pamięć o tym, jak wiele nas łączy, towarzyszy jej pierwszemu posiedzeniu” – wezwał abp Wiktor Skworc.

Przed wtorkowym zgromadzeniem GZM swoich kandydatów do zarządu metropolii uzgodniły dwa jej podregiony. W sosnowieckim jest to obecny członek zarządu woj. śląskiego Kazimierz Karolczak (zasiada tam z rekomendacji SLD), który typowany jest też przez część samorządów na szefa całej metropolii. W podregionie tyskim to z kolei ekonomista, b. wiceprezes Tauronu i b. prezes Enei, Krzysztof Zamasz.

W podregionie katowickim prezydent Katowic zgłosił jako kandydatkę miasta skarbniczkę katowickiego magistratu Danutę Kamińską. Sprzeciw zgłosiły jednak rządzone przez PO Chorzów i Świętochłowice, które zaproponowały wiceprezydenta Chorzowa Marcina Michalika.

W podregionie bytomskim część gmin miało optować za szefową Parku Przemysłowo-Technologicznego EkoPark w Piekarach Śląskich Karoliną Wadowską; inne z kolei miały popierać obecnego prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (z rekomendacji PSL) Andrzeja Pilota. Z ostatnich doniesień medialnych wynika, że pojawiła się tam kolejna kandydatura – posła PiS Jerzego Polaczka.

W podregionie gliwickim Gliwice wysunęły kandydaturę naczelnika wydziału zamówień publicznych w tamtejszym magistracie Grzegorza Kwitka. Z kolei np. prezydent Zabrza, a także przewodnicząca Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, który jeszcze do końca roku będzie zrzeszał największe miasta regionu, Małgorzata Mańka-Szulik, popiera wysuniętą przez Knurów kandydaturę obecnego dyrektora generalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, b. naczelnika wydziału spraw obywatelskich i zarządzania kryzysowego w knurowskim urzędzie miasta i b. radnego powiatu gliwickiego z ramienia PiS, Adama Ostaleckiego.

Ostalecki ma być głównym kontrkandydatem Karolczaka do stanowiska przewodniczącego zarządu GZM.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia powstała 1 lipca 2017 r., a zacznie działać od 1 stycznia 2018 r. Organizacja - mocą ustawy przygotowanej specjalnie dla tego regionu - zrzeszy 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego, zamieszkałych łącznie przez blisko 2,3 mln osób. Ma zajmować się m.in. transportem i planowaniem przestrzennym.

(PAP)