W poniedziałek projekt budżetu na przyszły rok przedstawili prezydent miasta Tadeusz Jędrzejczak i skarbnik miasta Małgorzata Zienkiewicz.

Planowane dochody będą wyższe o ponad 30 mln zł, a wydatki o ok. 35 mln zł w porównaniu z projektem na 2013 r.

Ponadto w przyszłym roku - na etapie opracowywania budżetu - nie przewidziano zaciągania przez samorząd kolejnych kredytów i pożyczek. Na koniec 2013 r. dług Gorzowa Wlkp. będzie wynosił ok. 170 mln 240 tys. zł.

Przewiduje się spłatę długu w kwocie 12,4 mln zł, tym samym na koniec 2014 r. planowany dług wyniesie 157 mln 840 tys. zł.

„Dopuszczamy możliwość zaciągnięcia kredytów po otrzymaniu informacji z Urzędu Marszałkowskiego o akceptacji dla naszych wniosków o dofinansowanie z udziałem środków zewnętrznych. Projekt na 2014 r. jest rozwojowy - na inwestycje przeznaczymy ponad 46 mln zł” - powiedziała PAP Zienkiewicz.

Wśród najważniejszych inwestycji planowanych w 2014 roku znalazła się budowa systemu odprowadzania wód opadowych z rejonu zachodniej części miasta (ponad 22 mln zł), budowa parkingów przy szpitalu wraz z przebudową ul. Dekerta (ok. 9 mln zł), kolejny etap termomodernizacji placówek oświatowych (3,5 mln zł) oraz modernizacja i wyposażenie Pracowni Kształcenia Praktycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego (2,2 mln zł).

W przypadku każdej z wymienionych inwestycji miasto otrzyma dofinansowanie ze środków unijnych i rządowych.

Ponadto budżet zakłada kontynuowanie przebudowy ul. Kobylogórskiej, rozbudowy kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ulic Górczyńskiej i Wyszyńskiego oraz prace mające na celu ochronę przeciwpowodziową obszaru zlewni Kanału Siedlickiego.

Na zadania w ramach tzw. budżetu obywatelskiego zapisano w projekcie 2 mln zł. Obecnie w magistracie trwa analiza wniosków mieszkańców ws. przeznaczenia tych środków.

Zgodnie z planami samorządu w przyszłym roku nie wzrosną stawki w podatkach: od nieruchomości i od środków transportowych. W opłacie targowej wzrośnie jedynie stawka za sprzedaż w miejscach poza wyznaczonymi targowiskami - z 56 zł do 60 zł. Nie będzie w roku 2014 opłaty za posiadanie psów.

W przyszłym roku na podwyżki płac mogą liczyć funkcjonariusze Straży Miejskiej, pracownicy administracji, oświaty (z wyjątkiem nauczycieli), żłobków oraz pomocy społecznej - ich pensje nie były podnoszone od kilku lat.