Dotowanie inwestycji na terenach wiejskich z budżetu województwa zastąpiło Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, który przestał funkcjonować po zmianach przepisów prawa w 2011 roku.

"Gminy mogą wykorzystać dotacje z budżetu województwa na realizację różnych przedsięwzięć, które poprawiają warunki pracy rolników. Można było aplikować o dotacje na poprawę jakości gruntów rolnych, w tym budowę zbiorników retencyjnych lub modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Jednak wszystkie samorządy wnioskowały o środki na remonty dróg" - podkreśliła Krzemińska.

Najwyższe dotacje otrzymały gmina Kruszwica - 279 tys. zł na modernizację drogi w Ostrówku i gmina Osiek - 176 tys. zł na drogę w Kretkach Dużych.

Zmodernizowane drogi zapewnią bezpieczny i wygodny dojazd do pól. Realizacja inwestycji polega najczęściej na położeniu utwardzonej nawierzchni, przygotowaniu zjazdów na pola uprawne oraz zapewnieniu odwodnienia drogi. Wszystkie przedsięwzięcia zostaną zrealizowane jeszcze w tym roku.

Co roku samorządy gminne mogą wnioskować o dotacje na realizację jednej inwestycji na terenie ich gminy. W trybie nadzwyczajnym o współfinansowanie realizacji drugiej inwestycji mogą ubiegać się gminy dotknięte powodzią, zalaniem czy przemieszczeniem mas ziemnych.

Dzięki przyznawanym w latach 2007-2011 dotacjom, m.in. z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, gminy zmodernizowały 392 kilometry dróg, poprawiających warunki pracy rolników. (PAP)

rau/ mki/