Prezydencki doradca prof. Jerzy Regulski powiedział w czwartek, że jest to pierwsza edycja Nagrody Obywatelskiej. Jej idea, jak podkreślił, związana jest z hasłami prezydentury Komorowskiego, czyli dialogiem i współpracą.

"Łączenie wysiłków obywateli i władz to kluczowa sprawa. Chodzi o to, by zadania publiczne, służące dobru wspólnemu nas wszystkich, były realizowane przy wspólnym udziale. Na szczeblu lokalnym to najsilniej procentuje i jest dostrzegane przez obywateli" - powiedział Regulski.

Nominacje do nagrody, z których zwycięzców wybierze osobiście prezydent, przedstawia Komorowskiemu 25-osobowa kapituła. W skład kapituły, której przewodniczącym jest Regulski, wchodzą m.in. przedstawiciele Unii Metropolitalnych Polskich, Unii Miasteczek Polskich, Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Związku Miast Polskich, Związku Województw RP, ludzie nauki czy przedstawiciele mediów lokalnych.

W sumie w pierwszej edycji nagrody zgłoszono 126 projektów. "Każdy mógł zgłosić swój projekt, spośród nich co roku będą wybierane najlepsze" - zaznaczył Regulski.

W kategorii "Wspólnota Obywatelska" do nagrody nominowano trzy projekty: "Budowa społeczeństwa obywatelskiego" (Gmina Morawica); "Gdynia w dialogu z mieszkańcami" (Miasto Gdynia) i "Program Zielone Podwórka Szczecina" (Miasto Szczecin).

Cztery projekty zostały nominowane w kategorii "Partnerstwo Samorządów"; są to: "Kompleksowy System Gospodarki Odpadami" (celowy związek gmin); "Kongres +Obywatel Senior+"; "Partnerstwo pięciu gmin: Wisznice, Sosnówka, Rossosz, Jabłoń, Podedwórze pod nazwą +Dolina Zielawy+" i "Stowarzyszenie Powiatów, Miast i Gmin EGO Kraina Bociana".
W ostatniej z kategorii - "Obywatelska Inicjatywa Lokalna" - nominowano trzy projekty: "Moja Gmina Moim Domem" (Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Sprawnej Inaczej); "Naprawmy to razem!" (Lepsza Gmina Czerwonak - nieformalna grupa obywateli); "Szlak Greenway Naszyjnik Północy" (Fundacja Naszyjnik Północy).

Nagroda Obywatelska Prezydenta RP jest nagrodą honorową. Laureaci otrzymają z rąk Komorowskiego dyplomy i statuetki.

"Dobre praktyki", czyli projekty dotyczące działań obywatelskich na rzecz dobra wspólnego, umieszczane są w Witrynie Obywatelskiej, uruchomionej na stronie internetowej prezydenta www.prezydent.pl/witryna-obywatelska. Intencją, jak mówił Regulski, jest to, by projekty te były traktowane jako dobre przykłady.