Jak poinformował w czwartek Marcin Janczylik, rzecznik prasowy ProNatury, zainteresowani kontraktem mają 45 dni na składanie ofert. Wyłoniony w przetargu wykonawca odpowiedzialny będzie za projekt i budowę zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych, kompostowni na odpady biodegradowalne w Bydgoszczy oraz stacji przeładunkowej w Toruniu.

Ogłoszenie drugiego przetargu było konieczne po unieważnieniu - 16 maja - poprzedniego postępowania. Powodem decyzji było unieważnienie kolejnych rozstrzygnięć przez Krajową Izbę Odwoławczą, która z powodu uchybień nakazała odrzucenie najtańszych ofert, a w konsekwencji wzrost kosztów inwestycji ponad możliwości inwestora.

"Z orzeczeń KIO wynika, że błędy w unieważnionym postępowaniu zawierały złożone oferty, w treść których zamawiający nie może ingerować. Liczymy, że w ramach nowej procedury błędy te zostaną wyeliminowane przez potencjalnych wykonawców" - dodał Janczylik.

Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie odpowiedzialny za: projekt, uzyskanie stosownych zezwoleń na rozpoczęcie prac budowlanych i samą budowę.

Rocznie spalarnia utylizować ma około 180 tys. ton odpadów z Bydgoszczy, Torunia oraz z 16 gmin powiatów bydgoskiego i toruńskiego, rozwiązując nie tylko problem składowania śmieci, ale również dostarczając "zielonej energii".

Zgodnie z założeniami technicznymi, podczas utylizacji powstanie prąd, który w pełni powinien pokryć potrzeby inwestorów z Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, a także powstanie ciepło, które w ponad 90 proc. pokryje zapotrzebowanie Bydgoszczy poza okresem grzewczym.

Budowa spalarni ma być jedną z największych inwestycji w regionie kujawsko-pomorskim. Będzie realizowana z wykorzystaniem funduszy unijnych (dofinansowanie wyniesie 340 mln zł). Zakład ma powstać na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Dzięki inwestycji dwa największe miasta regionu kujawsko-pomorskiego oraz sąsiadujące z nimi gminy mają zyskać wspólny system gospodarki odpadami, zgodny z wymogami UE. (PAP)

olz/ amac/ mow/