To jedna ze sztandarowych inwestycji Katowic, która na nowo ma ukształtować przestrzeń publiczną ścisłego centrum miasta, czyli Rynku wraz z sąsiadującymi z nim ulicami oraz fragmentem alei Korfantego. Planowane od wielu lat prace rozpoczęto w 2012 roku. Dotychczas m.in. wyremontowano kanalizację, dobiega końca przebudowa infrastruktury tramwajowej, trwa modernizacja głównego placu, na którym pojawi się zieleń, fontanna, ławki, pawilony gastronomiczne.

Z informacji przedstawionej radnym wynika, że obecnie prowadzone są roboty budowlane związane z budową nowego koryta rzeki Rawy na odcinku zakrytym, trwają też prace na placu przy Teatrze Śląskim, Centrum Handlowym Skarbek, oraz w końcowym fragmencie ul. Mickiewicza i na nowoprojektowanej ul. Śródmiejskiej.

Po zrealizowaniu tych prac rozpocznie się przebudowa ul. Moniuszki. Najpierw zostaną przeprowadzone prace drogowe na odcinku - od skrzyżowania z ul. Uniwersytecką do skrzyżowania z al. Korfantego. Następnie wykonawca przystąpi do budowy nowego odcinka tej ulicy - od al. Korfantego do wlotów w ul. Mickiewicza i Skargi.

Odnosząc się do harmonogramu prac Uszok poinformował - podczas sesji Rady Miasta - że w tym roku zakończą się m.in. prace przed teatrem. Z kolei prace związane z przebudową koryta rzeki Rawy będą prowadzone również w 2015 roku. Przyszły rok to m.in. prace wykończeniowe związane z zielenią. W strefie Rondo-Rynek ma się pojawić ponad 200 drzew i ok. 1,5 tys. krzewów.

Powierzchnie zielone zajmą na przebudowywanym terenie 1636 m kw., a łącznie z zielonymi powierzchniami pionowymi (ściany z pnączami) 2164 m kw. Wzdłuż al. Korfantego ma powstać szpaler lip srebrzystych, wzdłuż nowoprojektowanego pasażu Korfantego w donicach rosnąć mają wiśnie pospolite; na przeprojektowanym Placu Obrońców Katowic, wzdłuż odtwarzanego przebiegu rzeki Rawy, nasadzone mają być brzozy pożyteczne, a wzdłuż ul. Warszawskiej zaplanowano donice z głogiem pośrednim i rabaty z trzema odmianami liliowców ogrodowych.

Przebudowa strefy Rondo-Rynek w Katowicach powinna zostać zakończona do końca 2015 roku - poinformował Uszok.

Inwestycja "Przebudowa układu drogowego, placów publicznych, torowiska tramwajowego oraz infrastruktury technicznej w strefie Rondo-Rynek" będzie kosztowała ok. 300 mln zł. Dotyczy m.in. zagospodarowania przestrzeni publicznych, przebudowy dróg oraz trasy linii tramwajowej, kanalizacji, sieci gazowej, wodnej, energetycznej, jak również wprowadzenia nowej organizacji ruchu w komunikacji miejskiej. Po zakończeniu prac w strefie Rondo-Rynek realizowany będzie projekt przebudowy odkrytego odcinka Rawy. (PAP)