Jak poinformowała Katarzyna Pirowska z GIOŚ, Główny Inspektor Ochrony Środowiska nie przychylił się do odwołania podhalańskiej gminy i utrzymał w mocy karę nałożoną na nią przez Małopolski WIOŚ.

Pod koniec zeszłego roku Główny Inspektor Ochrony Środowiska Andrzej Jagusiewicz zapowiadał, że będzie chciał uchylić karę dla Czorsztyna, która na swoje potrzeby wybudowała instalacje do przetwarzania odpadów za pieniądze unijne.

Wójt Czorsztyna Tadeusz Wach powiedział PAP w poniedziałek, że w związku z decyzją GIOŚ gmina wystąpiła do Małopolskiego WIOŚ o zawieszenie kary do końca 2017 roku, kiedy zakończy się tzw. ciągłość unijnego projektu realizowanego przez tamtejszy Zakład Gospodarki Komunalnej.

Jak przypomniał, gmina od kilkunastu lat realizuje program selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W 2012 roku dzięki dotacji unijnej tamtejszy Zakład Gospodarki Komunalnej zakupił nowoczesny sprzęt. Unijna dotacja stanowiła 85 proc. wartości inwestycji i wyniosła ponad 721 tys. zł. Zgodnie z unijnym prawem dotacja została przyznana pod warunkiem, że tzw. ciągłość projektu, czyli czas, przez jaki przedsięwzięcie będzie realizowane, wyniesie co najmniej 5 lat.

Zgodnie z przepisami tzw. ustawy śmieciowej, gminy miały do 1 lipca zeszłego roku przeprowadzić przetargi na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Gdyby w Czorsztynie taki przetarg wygrała inna firma niż gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, gmina musiałaby oddać dotację unijną wraz z odsetkami, czyli ok. 1 mln zł.

„To, że nie zorganizowaliśmy przetargu nie było przejawem złej woli, tylko trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy” - podkreślił wójt.

Jak dodał, po listopadowym orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego ustawa śmieciowa musi zostać znowelizowana. Wtedy – jego daniem – posłowie powinni uwzględnić w przepisach sytuację, w jakiej znalazła się jego gmina.

Według niego wprowadzony w Czorsztynie system selektywnej zbiórki odpadów działa bardzo dobrze, a wskaźnik zbieranych w ten sposób śmieci osiągnął w zeszłym roku 41 proc. przy wymaganym w ustawie minimum 10 proc. (PAP)