Samorząd Przemyśla po raz pierwszy zdecydował się na wydzielenie w przyszłorocznym budżecie 1 mln zł, który zostanie przeznaczony na inwestycje wskazane przez mieszkańców. Do tej pory jedynym miastem na Podkarpaciu, które miało budżet obywatelski, był Tarnobrzeg. Prace nad takim rozwiązaniem trwają również m.in. w Rzeszowie.

Jak powiedział PAP rzecznik prezydenta Przemyśla Witold Wołczyk, budżet obywatelski ma przede wszystkim zaktywizować mieszkańców. „To mieszkańcy wiedzą najlepiej, czego w ich otoczeniu brakuje, jakie inwestycje przydałyby się najbardziej. To jest główny cel tej inicjatywy” - dodał.

Przemyślanie mieli czas na zgłaszanie swoich propozycji do końca października. Każda propozycja musiała zawierać m.in. przybliżony koszt danej inwestycji, który nie mógł przekraczać 300 tys. zł. W sumie wpłynęło 47 projektów; teraz są one weryfikowane przez odpowiednie wydziały urzędu miasta m.in. pod kątem rzeczywistego kosztu realizacji. Projekty zostaną także zaopiniowane przez zarządy osiedli, na których powstać mają inwestycje.

„Lista dopuszczonych do głosowania projektów ogłoszona zostanie 18 listopada na naszej stronie internetowej. O wyborze konkretnych projektów, które zostaną zrealizowane, zadecydują mieszkańcy miasta w głosowaniu” - podkreślił Wołczyk.

Głos będzie można oddać m.in. poprzez stronę internetową miasta oraz korespondencyjnie. Lista projektów, które będą zrealizowane w 2014 w ramach budżetu obywatelskiego, ogłoszona zostanie 5 grudnia.

Zdaniem prezydenta Przemyśla Roberta Chomy w kolejnych latach wysokość budżetu obywatelskiego może być większa. „Chciałbym, by w budżetach na kolejne lata była to większa kwota, ale ponieważ takie rozwiązanie proponujemy w Przemyślu po raz pierwszy, myślę, że ten pierwszy budżet obywatelski będzie dla nas wszystkich cennym doświadczeniem” - zaznaczył.

Tegoroczny budżet Przemyśla przekracza 300 mln zł.