Helbin zmarła 7 sierpnia. Jak powiedział PAP dyrektor opolskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego (KBW) Rafał Tkacz – w poniedziałek do KBW przesłano akt zgonu. Na tej podstawie we wtorek wszczęta zostanie procedura wygaśnięcia mandatu.

„Będzie ona przebiegać tak, że komisarz wyborczy podpisze we wtorek postanowienie w sprawie wygaśnięcia mandatu wójta. To postanowienie jeszcze we wtorek przekażemy do publikacji w dzienniku urzędowym województwa opolskiego” – zapowiedział Tkacz.

Dodał, że odpowiednie dokumenty zostaną też we wtorek przekazane wojewodzie opolskiemu, aby ten mógł wszcząć dalszą, dwutorową procedurę. Zgodnie z przepisami wojewoda przekaże dokumentację wyborczą prezesowi rady ministrów, by premier mogła zarządzić przedterminowe wybory w Polskiej Cerekwi.

„Po drugie musi zostać wskazana i zaproponowana premierowi kandydatura kogoś, kto do dnia objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta będzie pełnił funkcję wójta, tak by zapewnić ciągłość władzy w gminie” – dopowiedział szef opolskiego KBW.

Tkacz dodał, że zgodnie z kodeksem wyborczym wybory przedterminowe muszą się odbyć w ciągu 90 dni od dnia wystąpienia ich przyczyny, czyli od dnia śmierci Helbin. Zaznaczył, że z kalendarza wynika, iż mogą się one w Polskiej Cerekwi odbyć 1 listopada albo 25 października, na który to dzień wyznaczono już termin wyborów parlamentarnych.

„Kto wie, czy dla frekwencji wyborczej oraz komfortu samych wyborców w Polskiej Cerekwi lepszy nie byłby właśnie termin 25 października” – powiedział PAP Tkacz zaznaczając, że termin wyborów przedterminowych to decyzja premiera podejmowana w porozumieniu z Państwową Komisją Wyborczą.

Dyrektor opolskiego oddziału KBW wyjaśnił również, że procedura wyborcza w wyborach przedterminowych jest taka sama, jak w każdych wyborach samorządowych czy uzupełniających. Tzn. – jak tłumaczył - muszą zostać zarejestrowane nowe komitety wyborcze, następnie nowi kandydaci, a potem ma miejsce głosowanie.

Tkacz poinformował, że jeśli do wyborów przedterminowych nie zostanie zgłoszonych co najmniej dwóch kandydatów, to mogą mieć miejsce dwa scenariusze. Jeden to głosowanie na jednego kandydata, w którym to głosowaniu wyborcy odpowiedzą na pytanie, czy są za czy przeciw temu, by dana osoba została wójtem. Drugi to niezgłoszenie żadnego kandydata i wybór wójta przez radę gminy. „Obydwa takie scenariusze miały już miejsce na Opolszczyźnie w ostatnich latach – w Bierawie czy Leśnicy” – dodał.

Krystyna Helbin przez 28 lat sprawowała najwyższy urząd w gminie Polska Cerekiew (pow. kędzierzyńsko-kozielski) – najpierw jako naczelnik, potem wójt. Była jednym z najdłużej urzędujących samorządowców na Opolszczyźnie. Jej pogrzeb odbędzie się we wtorek w Kościele Parafialnym w Grzędzinie (opolskie). (PAP)