Bydgoski ratusz w czwartek poinformował, że z inicjatywą wyszedł prezydent Bruski, który przed kilkoma tygodniami rozesłał do samorządów propozycję apelu. Samorządy przyjęły i podpisały apele, a następnie Bruski przesłał je premier Szydło.

"Apelujemy o zrozumienie, a przede wszystkim o reakcję i wiążące decyzje, które zagwarantują realizację w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) planowanej drogi ekspresowej S10 w sposób kompleksowy i jednoczesny na całym jej przebiegu do Szczecina do Płońska" - głosi apel.

W apelu podkreślono, że sieć autostrad i dróg ekspresowych na terenie kraju nadal cechuje duża fragmentaryczność i tak jest w przypadku S10, łączącej Szczecin, Bydgoszcz i Toruń. Zwrócono też uwagę, że rządowy Program Budowy Dróg Krajowych zakłada realizację kompleksowej sieci transportu drogowego, ze szczególnym naciskiem na budowę nowoczesnej sieci autostrad, dróg ekspresowych oraz obwodnic miast; w tym programie plany budowy S10 podzielone są na kilka etapów, bez gwarancji realizacji całości inwestycji w podobnym czasie.

"Wobec tego zwracamy się do Pani Premier z prośbą o podjęcie niezbędnych decyzji, prowadzących do zintensyfikowania prac nad tą inwestycją, tak aby mogła być ona zrealizowana w całości w możliwie niedalekiej przyszłości. My - Włodarze samorządów, w interesie których jest realizacja drogi, zdajemy sobie sprawę, że stopień zaawansowania prac na rożnych jej odcinkach jest obecnie bardzo zróżnicowany. Od odcinków, dla których są realizowane jedynie studia korytarzowe, po odcinki w budowie" - zaapelowali samorządowcy.

Sygnatariusze apelu zaznaczyli, że "dla mieszkańców ukończenie w możliwie szybkim terminie każdego z etapów tej inwestycji to niewątpliwa poprawa komfortu życia. Jednak docelowo, tylko kompleksowe planowanie i realizacja tak ważnej inwestycji będzie miała charakter ponadregionalny i w pełni zrealizuje założenia programu".

Apel do premier podpisały: powiaty - drawski, wałecki, nakielski, bydgoski, lipnowski, toruński, płocki, płoński i sierpecki oraz miasta i gminy - Kobylanka, Suchań, Drawno, Kalisz Pomorski, Mirosławiec, Wałcz, Piła, Kaczory, Białośliwie, Wyrzysk, Sadki, Nakło n. Notecią, Sicienko, Białe Błota, Nowa Wieś Wielka, Solec Kujawski, Lubicz, Obrowo, Lipno, Szczutowo, Zawid, Drobin, Płock, Staroźreby, Płońsk, Bydgoszcz. (PAP)