Przypomniał on, że w kończącym się właśnie roku remonty chodników prowadzono na przeszło 100 ulicach, co daje ponad 100 tys. m kw. odnowionych powierzchni dla pieszych. Prace prowadzone były przy współpracy z radami osiedli. "To mieszkańcy wskazywali miejsca, gdzie w pierwszej kolejności mają być odnawiane chodniki" - wyjaśnił rzecznik.

W ramach inwestycji wybudowano i odnowiono odcinki chodników m.in. na: Trasie Górna, ul. Inflanckiej, Zagajnikowej, Armii Krajowej, al. Unii czy ul. Rojnej.

Projekt "Pro100 chodnikiem" obejmuje nie tylko chodniki modernizowane, ale też kładzione przy okazji remontów i przebudowy dróg, oraz budowane na ulicach, gdzie dotąd ich tam nie było.

Kubik zwrócił uwagę, że wiele chodników, zwłaszcza w centrum miasta budowanych jest w systemie trójdzielnym. Główna część chodnika to przestrzeń o szerokości około 1,5 m zbudowana z płytek betonowych. Dodatkowo od strony jezdni i od strony budynków układane są opaski z kostki granitowej, co ułatwia poruszanie się m.in. osobom niewidomym i niedowidzącym. W rejonach przejść dla pieszych pojawiają się specjalne płytki, które ostrzegają osoby niepełnosprawne, że powinny zachować szczególną ostrożność.

Projekt będzie kontynuowany w 2015 roku. Miasto zarezerwowało na ten cel 8 mln zł. To dwa razy więcej niż w roku 2014. Nowe chodniki powstawać będą przy okazji wszystkich inwestycji drogowych, takich jak m.in.: przebudowa ul. św. Teresy, remontu ul. Rydzowej czy budowy nowych dróg wokół Dworca Fabrycznego. (PAP)