Stypendia przyznawane są w ramach Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej. Wsparcie w wysokości nawet 420 zł miesięcznie mogą otrzymać przede wszystkim uczniowie uzdolnieni w dziedzinie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych.

Uczniowie mogą przeznaczyć stypendium na wydatki edukacyjne, m.in. zakup sprzętu komputerowego, podręczników i literatury fachowej czy opłacenie kursów językowych.

Na stypendia w tym roku szkolnym przeznaczono 2,2 mln zł - poinformowała PAP rzeczniczka marszałka województwa łódzkiego Joanna Blewąska.

Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2013/2014 przyjmowane będą w dniach 16-30 września - będzie je można składać w Urzędzie Marszałkowskim przy al. Piłsudskiego w Łodzi. Stypendia otrzyma 550 uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Szczegółowe informacje o zasadach ich przyznawania można uzyskać na stronie

www.stypendium.info.pl.

W roku szkolnym 2012/2013 stypendia przyznano 400 uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy dzięki nim mogli rozwijać swoje zainteresowania i pasje.

Stypendyści brali udział w pracach kół naukowych i uczestniczyli w seminariach na wyższych uczelniach. Wielu z nich prowadziło też badania naukowe czy rywalizowało

w konkursach tematycznych, np. z wiedzy kosmicznej.

Wyróżnieni uczniowie przygotowywali także gazetki szkolne, tworzyli strony internetowe. Byli też tacy, którzy tworzyli ogrody z leczniczymi i rzadkimi roślinami, przygotowywali zielniki lub brali udział w wycieczkach edukacyjnych, podczas których dokumentowali walory Łódzkiego, m.in. badając wskaźniki jakości

wód w rzekach.

Stypendyści wykazywali się również uzdolnieniami muzycznymi - uczyli się grać na gitarze, saksofonie czy trąbce.

W minionym roku szkolnym ze środków stypendialnych uczniowie zakupili m.in. sprzęt komputerowy i multimedialny, podręczniki i literaturę fachową, przybory szkolne oraz inne pomoce naukowe. Większość stypendystów skorzystała z możliwości opłacenia kursów i lekcji dodatkowych, w tym przede wszystkim nauki języków obcych.