„Od 2008 roku, od kiedy rozpoczęliśmy program, cieszy się on niesłabnącym zainteresowaniem zarówno osób, które chcą wrócić na rynek pracy, jak i pracodawców” – powiedziała we wtorek Barbara Ender z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (MOPR).

Uczestnicy programu zostaną skierowani do pracy w blisko 60 jednostkach budżetowych i organizacjach pozarządowych zajmujących się pomocą społeczną i działalnością charytatywną.

„To dla tych ludzi pierwszy krok w kierunku poszukiwania pracy. Zadania, z którymi muszą się zmierzyć, często nie wymagają dużych kwalifikacji. Zatrudniani są np. na stanowisku pomocy kuchennej, pomocy biurowej, konserwatora czy portiera. Jednak warto podkreślić, że wielu z nich daje z siebie wszystko i po skończonym programie zostają u danego pracodawcy zatrudnieni” – dodała Barbara Ender.

Jak podaje bytomski samorząd, w 2013 r. w programie wzięły udział 323 osoby, a pracę znalazły 33. W 2014 r. do programu przystąpiło 226 osób, z czego 6 zostało zatrudnionych. W ubiegłym roku w pracach społecznie użytecznych wzięło udział 185 osób, a 14 z nich znalazło pracę, w tym 5 osób w miejscu wykonywania programu.

Według Barbary Ender, te statystyki pokazują, że założenia programu są właściwe. „Ludzie, którzy wychodzą z domu w poszukiwaniu pracy, wykonując konkretne zadanie, nabierają pewności siebie i pukając później do potencjalnego pracodawcy, mogą przedstawić konkretny argument: zależy mi na pracy, szukam jej i sprawdzam się” – podkreśliła.

Za udział w programie jego uczestnicy otrzymują wynagrodzenie w wysokości 8,10 zł za godzinę. Środki na ten cel pochodzą w 40 proc. z budżetu gminy Bytom, a w 60 proc. z Powiatowego Urzędu Pracy, ze środków Funduszu Pracy.

Rekrutacją uczestników do programu zajmują się działający w terenie pracownicy socjalni MOPR. W 2015 r. był on realizowany w 58 jednostkach, m.in. w przedszkolu, szkołach, placówce opiekuńczo-wychowawczej, środowiskowej świetlicy profilaktyczno-wychowawczej i specjalnym ośrodku wychowawczym. (PAP)