Według autorów nowelizacji zmiany w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury są konieczne m.in. ze względu na plany przywrócenia asesorów sędziowskich oraz prace nad nową ustawą o prokuraturze. W 2013 r. uchwalono też przepisy, które wprowadziły ułatwienia w zatrudnianiu asystentów sędziów i uprościły zasady awansu asystentów do zawodu sędziego. Między innymi zrezygnowano z ustawowego wymagania, by wszyscy asystenci sędziów legitymowali się ukończoną aplikacją ogólną.

Ustawa zakłada też m.in. zwiększenie udziału przedstawicieli Prokuratury Generalnej w zarządzaniu szkołą oraz zmiany w organizacji i finansowaniu kształcenia ustawicznego. Zgodnie ze zmianami minister sprawiedliwości - na wniosek prezesa sądu apelacyjnego albo z własnej inicjatywy - mógłby zlecić Szkole przeprowadzanie dodatkowych szkoleń, nieuwzględnionych w rocznym harmonogramie działalności.

Według danych z końca 2013 r. w KSSiP szkoliło się ponad 500 aplikantów, w tym 199 na aplikacji ogólnej, 102 na aplikacji prokuratorskiej oraz 208 na aplikacji sędziowskiej. Ze wszystkich form kształcenia w KSSiP w 2009 r. skorzystało 14 tys. osób, a w 2013 r. już 26 tys. osób.

Do uchwalonej przez Sejm ustawy Senat zgłosił 20 poprawek. Zyskały one akceptację sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka. W czwartkowym głosowaniu Sejm je przyjął. Jedna z nich stanowi, że funkcja dyrektora KSSiP nadal byłaby kadencyjna, ale można byłoby ją sprawować jedynie przez dwie 5-letnie kadencje.

Inne poprawki Senatu usuwają niespójność między katalogiem przesłanek, które musi spełnić osoba przystępująca do konkursu na aplikację sędziowską lub prokuratorską, a katalogiem przesłanek warunkujących uzyskanie statusu aplikanta. Ponadto senatorowie doprecyzowują warunki ubiegania się o stanowisko sędziowskie w przypadku ukończenia aplikacji sędziowskiej obejmującej staż na stanowisku referendarza sądowego. (PAP)

wkt/ mja/ son/