Investigatory Powers Tribunal (IPT) orzekł, że GCHQ (agencja wywiadu elektronicznego) działała bezprawnie do grudnia 2014 roku, dysponując zebranymi przez amerykańską Agencję Bezpieczeństwa Narodowego (NSA) informacjami o milionach ludzi w W. Brytanii, ponieważ umowy w tej sprawie były tajne.

W grudniu zeszłego roku ITP w szerszym orzeczeniu uznał, że brytyjskie zasady prawne masowego inwigilowania internetu przez agencje wywiadowcze nie naruszają praw człowieka. Obecnie trybunał stanął na stanowisku, że dopóki szczegóły dzielenia się informacjami przez GCHQ i NSA nie zostały upublicznione w toku postępowań sądowych, obchodzone były zabezpieczenia przewidziane w brytyjskim prawie.

Czytaj: USA: sprzeczne opinie sądów w sprawie inwigilacji prowadzonej przez NSA>>>

Sprawę przeciwko GCHQ wniosły ugrupowania obrońców praw obywatelskich, takie jak Liberty, Privacy International i Amnesty International w związku z ujawnionymi przez Edwarda Snowdena informacjami o programach inwigilacji NSA.

Reuters podkreśla, że ITP po raz pierwszy w swej 15-letniej historii orzekł przeciwko służbom, wytykając im działania sprzeczne z prawami człowieka.

Obrońcy praw człowieka powitali to orzeczenie z wielkim zadowoleniem. "Wiemy teraz, że utrzymując opinię publiczną w niewiedzy, jeśli chodzi o tajne interesy z Agencją Bezpieczeństwa Narodowego, GCHQ działała bezprawnie i naruszała nasze prawa" - powiedział James Welch z kierownictwa organizacji Liberty.

Reuters odnotowuje, że GCHQ stara się zminimalizować znaczenie piątkowego orzeczenia. Rzecznik tej agencji powiedział, że "potwierdza ono, iż procesy i zabezpieczenia w systemie dzielenia się informacjami wywiadowczymi były zawsze w pełni adekwatne" i że chodzi tylko o to, ile szczegółów tych procesów i zabezpieczeń ma być podawanych do wiadomości publicznej. (PAP)

ID produktu: 40300870 Rok wydania: 2014
Autor: Martin Bożek,Małgorzata Czuryk,Mirosław Karpiuk,Jarosław Kostrubiec
Tytuł: Służby specjalne w strukturze władz publicznych. Zagadnienia prawnoustrojowe>>>